Dienstenbond CNV

Ledenvergadering VEN

25-05-2005

Op 29 april werd een principe-akkoord bereikt over een deel sociaal plan waarin de gevolgen van de overname van Ven door Sligro worden geregeld. U bent hierover geïnformeerd in de Nieuwsflits van 3 mei jl. Omdat er nog niet de beschikking is over een correcte tekst van een sociaal plan, heb ik dit nog niet aan u toe doen komen. Zelf heb ik ook nog geen volledig juist exemplaar ter beschikking. Omdat de ontwikkelingen weer erg snel gaan, wil ik binnenkort met u overleggen over de stand van zaken en over de afspraken die wij hebben gemaakt met Sligro.

Ledenvergadering
U wordt daarom uitgenodigd voor een ledenvergadering op woensdag 25 mei a.s. om 19.30 uur in de kantine van het Venhoofdkantoor in Diemen.

Ik realiseer mij dat dit erg snel is, maar het lijkt me goed dat wij elkaar spreken voordat er weer overlegd wordt met Sligro. Een volgend overleg met Sligro staat gepland voor donderdagmorgen 26 mei.

Leden mogen stemmen

Tijdens de ledenvergadering zullen de gemaakte afspraken over werkgelegenheid en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden worden toegelicht. Daarna mogen de leden van CNV Dienstenbond zich uitspreken over het bereikte akkoord. Het stemrecht geldt alleen voor leden; niet-leden mogen stemmen als zij ter plekke de lidmaatschapscoupon invullen.

Vragen of opmerkingen?
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze INFO, mailt u deze dan aan a.bulsink@cnvdibo.nl