Dienstenbond CNV

Pensioen en arbeidsplaatsenverlies ter discussie bij Atos Origin!
25-05-2005

Het zijn hectische weken voor werknemers bij Atos Origin. Op vrijdag 13 mei hoorden wij van het bericht dat bij Managed Operations 245 arbeidsplaatsen vervallen. Dit ondanks het feit dat Atos Origin weer nieuw personeel nodig heeft. Volgens Atos Origin vallen de boventallige werknemers nauwelijks te herplaatsen. Op vrijdag 20 mei kondigde Atos Origin bovendien in onze richting nieuwe pensioenplannen aan.

Het collectieve ontslag.
Wij hadden geruchten gehoord dat er wat ging gebeuren bij de EIS en EUS. Toch zijn wij geschrokken van de omvang van het collectieve ontslag. Inmiddels zijn wij uitgenodigd om over een Sociaal Plan te komen onderhandelen op
woensdag 25 mei . Als CNV Dienstenbond hebben wij al goede ervaringen opgedaan met het afsluiten van een sociaal plan bij Atos Origin. Immers vorig jaar hebben wij een sociaal plan afgesproken bij Atos Origin FITS.

Is dit allemaal wel nodig?
Dat is ook voor ons op dit moment de vraag. Is het vervallen van 245 arbeidsplaatsen niet te vermijden? Bij de beantwoording van die vraag werken wij samen met de ondernemingsraad (OR). De OR is om advies gevraagd. Het is in eerste instantie aan hen om te beoordelen of er wel een (economische) noodzaak voor het collectief ontslag bestaat. Ook gaat de OR na of er geen andere oplossingen zijn om de problemen op te lossen. Wij zullen de OR daarbij wel helpen. Een aantal vragen roept de ontslagaanvraag al meteen bij ons op. EIS en EUS worden als zelfstandige bedrijven opgevoerd door Atos Origin. Is dit wel reëel? Het is toch allemaal Atos Origin Nederland BV? Wat betekent dit voor de herplaatsing van werknemers?

Werk naar werk centraal
De problemen bij Managed Operations bij Atos Origin treffen we in dezelfde vorm aan bij andere ICT bedrijven. Het is dus niet zo dat u na uw ontslag zonder meer bij een ander bedrijf verder kunt. Daarom is het van belang dat er in een Sociaal Plan veel aandacht besteed wordt aan "van werk naar werk". Hierbij regelen we het in principe zo dat de kans dat je zonder werk komt te zitten zo klein mogelijk is. Onze ervaringen bij het sociaal plan Atos Origin FITS leert ons dat een gezonde financiele prikkel hierbij voor Atos Origin een handig middel is.

Wie onderhandelt erover het sociaal plan?
Het ziet er naar uit dat vakbonden met uw werkgever gaan onderhandelen over het sociaal plan. In tegenstelling tot de sociaal plan onderhandelingen vorig jaar bij Atos Origin FITS zit de ondernemingsraad waarschijnlijk niet aan tafel. Wij denken er met kaderleden over na hoe onze CNV delegatie eruit gaat zien.

De pensioenen.
Op 20 mei hebben wij met uw werkgever gepraat over de pensioenen. In verband met de gewijzigde wetgeving op dit terrein moet de pensioenregeling bij Atos Origin worden aangepast. Daarnaast wil uw werkgever ook de kosten van de pensioenregeling beheersen. Om dat te doen zijn er fundamentele voorstellen gedaan om de pensioenregeling te wijzigen. Het voert te ver om al deze voorstellen hier tot op detailniveau te gaan bespreken. Vooral omdat een aantal voorstellen nog niet zijn uitgewerkt. Maar zeker is dat de pensioenregeling als zodanig zeer inhoudelijk ter discussie staat. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij gaan praten over de leeftijd waarop werknemers met (pre) prensioen gaan, over de premiehoogte, over de indexatie van de pensioenen, over de hoogte van het pensioen. Allemaal belangrijke onderwerpen die nader aan de orde zullen komen. Uitgangspunt van de CNV Dienstenbond is in ieder geval dat wij willen proberen om bijvoorbeeld met behulp van de levensloopregeling het mogelijk te blijven maken dat werknemers desgewenst kunnen stoppen voor hun 65e jaar. Wij willen zoveel mogelijk kijken hoe het mogelijk is om binnen de nieuwe fiscale kaders de huidige rechten van werknemers vorm te geven.

Hoe verder?
Op beide fronten gaan de ontwikkelingen verder. Wij houden u op de hoogte. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van de CNV Dienstenbond via m.limmen@cnvdibo.nl