Dienstenbond CNV

Tussenstand bij CAO onderhandelingen Supermarkten na 10 overlegronden!!!

25-05-2005

De afgelopen weken zijn de vakorganisaties de supermarkten ingetrokken om werknemers te informeren over de stand van zaken bij de CAO-onderhandelingen. Er zijn heel veel supermarkten bezocht en we hebben met heel veel collegas kunnen spreken. Onze zorg over de houding van de werkgevers wordt breed gedeeld.

We hebben heel veel positieve commentaren gehoord over onze bezoeken. In enkele filialen was de bedrijfsleiding minder enthousiast, dit meestal ingegeven vanuit de hoofdkantoren, maar het totale beeld was erg positief over onze bezoeken.

Het beeld wat wij hebben aangetroffen was zeer wisselend. Van goede werksferen tot zeer slechte. We zijn met veel schrijnende situaties geconfronteerd. Met name in de filiaalbedrijven van de grote winkelketens zijn de omgangsvormen veel slechter. De naleving van de CAO is in veel gevallen beroerd.

Conclusie: onze inzet voor u als werknemer in de supermarkt is meer dan ooit nodig. De prijzenoorlog heeft uw positie in ieder geval geen goed gedaan.

Op 19 mei jongstleden heeft de 10e overlegronde plaatsgevonden. Het enige onderwerp dat besproken is betreft de nieuwe pensioenregeling. CNV Dienstenbond wil de huidige uittreedmogelijkheden, binnen wettelijke kaders, gegarandeerd zien, in een nette zekere pensioenregeling.

De werkgevers willen wel mogelijkheden om vervroegd te kunnen uittreden, maar leggen de rekening, nu en in de toekomst, volledig bij u als werknemer. Eventueel eerder uittreden is dan afhankelijk van beleggingsresultaten. Dat kan betekenen dat u jaren spaart en uiteindelijk met lege handen staat op moment dat u 62 jaar bent. Beleggen levert immers heel veel risicos op.

Niettemin moeten we er op zo kort mogelijke termijn gezamenlijk uit zien te komen. De bonden hebben dan ook voorgesteld om beide uitgangspunten, van werkgevers en van werknemers, samen met deskundigen, nog eens heel goed te gaan bekijken. Dat zal op 31 mei aanstaande gebeuren.

CNV Dienstenbond vindt verder uitstel eigenlijk onverantwoord, u verdient inmiddels een goede nieuwe CAO, maar wil nu een uiterste poging, via de overlegmethode, doen om te bekijken of we over dit lastige onderwerp overeenstemming kunnen bereiken.

De volgende CAO-overlegronde staat op 14 juni gepland. Dan moet blijken of wij er uit gaan komen of niet. Wij vragen u nog om enig geduld.

Laat deze info ook lezen aan uw collega. U ontvangt drie exemplaren, zodat ook uw ongeorganiseerde collega lid kan worden van CNV Dienstenbond.

Heeft u nog vragen over deze info, neem dan gerust contact op met bestuurder Richard Leloux. Telefoon 023 5670615 of e-mail r.leloux@cnvdibo.nl