Rechtbank Leeuwarden


Computerbedrijf verplicht tot (gratis) conversie bij overstap naar nieuwe schoolsoftware

Twee scholen hebben als licentiehouders het gebruiksrecht over de applicatie "School +" gekregen voor de uitvoering van hun schooladministratie. Deze licentie hebben zij op grond van een met het bedrijf Pendula gesloten overeenkomst, welk bedrijf werkzaam is op de markt van administratieve software voor scholen in het voortgezet onderwijs. De scholen willen echter overstappen naar het programma "Magister". Daarvoor moeten de gegevens van de scholen, die zich nu nog bevinden in het programma "School +", met behulp van een zogenaamd 'script' worden geconverteerd naar het programma "Magister". De scholen zijn daartoe zelf niet in staat omdat de servers waarop "School +" geïnstalleerd is, zich bij het bedrijf HSCG bevinden.

De voorzieningenrechter heeft in kort geding zowel Pendula als HSCG veroordeeld om over te gaan tot de door de scholen gewenste omzetting. Zij zijn daartoe volgens de voorzieningenrechter verplicht op grond van de Auteurswet. In zijn vonnis van 25 mei 2005 zegt de rechter ook dat de conversie voor Pendula/HSCG een kleine moeite is, omdat met behulp van hetzelfde script al veel vaker gegevens zijn geconverteerd van "School +" naar "Magister". De scholen hoeven hiervoor dan ook niet te betalen.

LJ Nummer

AT6118

Bron: Rechtbank Leeuwarden
Datum actualiteit: 25 mei 2005 Naar boven