Gemeente Weert

25 mei 2005

Weert, Venlo, Roermond en IND werken samen

Proef om oneigenlijk verblijf in nederland tegen te gaan

In samenwerking met de gemeenten Weert, Venlo en Roermond is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onlangs een proef gestart om oneigenlijk gebruik tegen te gaan van een reguliere aanvraagprocedure tot verblijf in Nederland. Daarbij gaat het om kansloze en/of malafide aanvragen van vreemdelingen die Nederland zijn binnengekomen zonder dat ze beschikken over een verplichte Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV).

Die machtiging om Nederland binnen te reizen (in de vorm van een sticker in het paspoort) had men in eigen land moeten verkrijgen van het Nederlands consulaat. Met zo'n MVV in het paspoort kan men vervolgens na binnenkomst in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen. In afwachting van de verblijfsvergunning kan men intussen in Nederland verblijven.

Ter plekke afhandelen
In de proef gaat een aantal IND-medewerkers bij de gemeenten Roermond, Weert en Venlo ter plekke de aanvragen afhandelen van vreemdelingen die een verblijfsvergunning komen aanvragen zonder dat ze over een een MVV beschikken. Zodra ze hebben betaald voor de aanvraag van de verblijfsvergunning, worden die aanvragen - voorzover mogelijk - direct afgehandeld. Door het meteen afhandelen van de aanvragen, heeft de vreemdeling geen rechtmatig verblijf tijdens de behandeling van de aanvraag. Vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven, worden door de vreemdelingendienst in bewaring gesteld en het land uitgezet. De proef loopt in beginsel drie maanden. Na verloop van tijd zal duidelijk worden of door middel van deze werkwijze het oneigenlijk gebruik van de reguliere toelatingsprocedures wordt tegengegaan.

2005.088 JN

---- --