Gemeente Wassenaar

Verkeersveiligheid en flitskasten op Groot Haesebroekseweg 25 mei 2005
Wassenaars traject in gebruik genomen

Minder snel, maar veiliger is het wel!

Uit ongevallenanalyse blijkt dat de Groot Haesebroekseweg een van de gevaarlijkste wegen van Wassenaar is. In de periode 2000 tot 2002 vonden 25 ongevallen met letsel plaats, waarbij 29 (ziekenhuis)slachtoffers waren te betreuren. Daarom heeft de geemenet Wassenaar, de Politie Haaglanden in samenwerking met het Openbaar Ministerie gewerkt aan een aanpak om het traject Groot Haesebroekseweg verkeersveiliger te maken. Op 24 mei namen de samenwerkende partijen het traject officieel in gebruik.

Nadat de Wassenaarse wethouder Hans Klooster, de aanwezigen van harte welkom had geheten, benadrukte hij dat alleen flitspalen plaatsen niet voldoende is om de verkeersveiligheid te bevorderen. "Daarom is het zo goed dat bij dit traject gekozen is voor een integrale aanpak, waarbij iedere partij zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. Zo is de inrichting van de weg een taak van de gemeente. En de educatie middels de matrixborden een verantwoordelijkheid van het stadsgewest Haaglanden", lichtte de wethouder toe. Na zijn toespraak gaf de wethouder het woord aan Koos Spee, hoofd Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie.

Unieke kenmerken

Koos Spee begon zijn toespraak met de mededeling dat het goed gaat met verkeershandhaving: "Het aantal doden en gewonden dat valt in het verkeer is nog nooit zo laag is geweest, maar dat is zeker geen reden om nu genoegzaam achterover te leunen. Vooral binnen de bebouwde kom valt nog veel winst te behalen." De heer Spee sprak zijn waardering uit voor twee unieke kenmerken van dit Wassenaarse project: "Ten eerste het feit dat Bureau Wassenaar ook verkeerscontroles houdt in de directe omgeving van de Groot Haesebroekseweg. Daardoor komen automobilisten die denken op de onderliggende wegen wel snel te kunnen rijden van een koude kermis thuis. Ook prijs ik de mogelijkheid om teksten op de mottoborden te kunnen plaatsen, zodanig dat we kunnen analyseren welke tekstboodschap de automobilist ertoe beweegt om gas terug te nemen."

Telefoontje

Na de toespraak van Koos Spee en het ondertekenen van de overeenkomst, verrichtte de burgemeester van Wassenaar, mr. J.H.A. van den Muijsenberg, onder grote belangstelling de openingshandeling. De burgemeester pleegde een telefoontje naar collegas van het Regionaal Handhavingsteam Verkeer, die ter plaatse klaar stonden. Hij verzocht deze collegas, Rob Andriessen en Rik Sahiman, om de flitspalen in werking te stellen. Vervolgens verscheen er met één druk op de knop een tekst op een zogenaamde tekstwagen. Traject Groot Haesebroekseweg: Minder snel, maar veiliger is het wel! Uit het luide applaus en de enthousiaste woorden die volgden, bleek wel dat de genodigden zich prima in dit motto kunnen vinden. (rvdb/com)

De aanpak

Deze integrale aanpak van de samenwerkende partijen moet leiden tot minder snelheidsoverschrijdingen en als gevolg daarvan minder verkeersongevallen en minder slachtoffers. Het traject Groot Haesebroekseweg loopt van de Wittenburgerweg, via de Jagerslaan tot aan de Katwijkseweg. Op dit traject worden verschillende aanpassingen doorgevoerd om de verkeersveiligheid te bevorderen. Zo wordt een aantal kruisingen aangepast en worden dubbele doorgetrokken strepen op de Groot Haesebroekseweg aangebracht. Inmiddels zijn er drie zogeheten mottoborden geplaatst. Ook zijn er drie flitskasten geplaatst om de snelheidscontroles te intensiveren.