FloraHolland


Werkzaamheden provinciale weg N 211 (Wippolderlaan)

NAALDWIJK/BLEISWIJK (25 mei 2005) - Op maandagavond 30 mei wordt begonnen met werkzaamheden aan de Wippolderlaan (N 211). De werkzaamheden aan de weg worden hoofdzakelijk in de avond en nacht uitgevoerd. De aannemer werkt om ARBO-technische reden vier avonden/nachten per week van maandagavond tot vrijdagochtend, dagelijks tussen 20.00 en 05.00 uur.

Op maandagavond 30 mei wordt gestart bij de Erasmusweg, op de rijbaan voor het verkeer in de richting van de rijksweg A4. Het wegvak tussen de Erasmusweg en de Veilingroute (N 222) is dan afgesloten. Vervolgens gaat de aannemer asfalt frezen op het wegvak tussen de Veilingroute en de rijksweg A4. In dezelfde periode wordt gestart met het aanbrengen van nieuw asfalt op het eerder genoemde wegvak.

Veilingroute en Laan van Wateringseveld
Op zaterdagavond 11 juni wordt om 19.00 uur, ter hoogte van de kruisingsvlakken met de Veilingroute en de Laan van Wateringseveld, gestart met het aanbrengen van een speciale asfaltverharding op de rijbaan voor het verkeer in de richting van de rijksweg A4. De werkzaamheden op deze kruispunten zijn van dien aard dat deze niet in een nacht kunnen worden uitgevoerd. Om de economische schade voor de vele bedrijven in de directe omgeving te beperken, is er voor gekozen op pas zaterdags na sluitingstijd te starten. Op maandagochtend 13 juni, uiterlijk om 05.00 uur, wordt de weg weer voor het verkeer opengesteld.

In de week erna wordt vervolgens weer in de avond en nacht asfalt en markering aangebracht op het wegvak tussen de Veilingroute en de rijksweg A4. Volgens planning start de aannemer vanaf 20 juni met de werkzaamheden op de rijbaan in de richting Den Haag. Ook hier worden weer frees- en asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

Op zaterdagavond 2 juli wordt om 19.00 uur, ter hoogte van de kruisingsvlakken met de Veilingroute en de Laan van Wateringseveld, gestart met het aanbrengen van een speciale asfaltverharding op de rijbaan voor het verkeer in de richting van de Erasmusweg in Den Haag. Ook hier zijn de werkzaamheden op de kruispunten van dien aard dat deze niet in een nacht kunnen worden uitgevoerd. Op maandagochtend 4 juli, uiterlijk om 05.00 uur, wordt de weg weer voor het verkeer opengesteld. In de twee weken erna worden de resterende werkzaamheden wat betreft het aanbrengen van asfalt en markering uitgevoerd.

Tijdens alle fasen van de uitvoering worden de omleidingroutes met borden aangegeven.


---