Gemeente Hoorn


De Buitenlijn al bij veel inwoners bekend

Persbericht d.d.: 23 mei 2005

Ruim twee weken na de opening blijkt de bekendheid van het centraal meldpunt De Buitenlijn groter dan verwacht. Bijna 500 mensen wisten De Buitenlijn, bedoeld voor alle meldingen, vragen en klachten over de openbare ruimte, te vinden.

De grote stroom meldingen leidde aanvankelijk in de ochtenduren tot aanloopproblemen. Het centrale meldpunt raakte overbezet. Inmiddels is daarvan geen sprake meer, zodat de meldingen weer snel kunnen worden afgehandeld. De aard van de meldingen, vragen en klachten blijkt tot dusverre zeer divers. Het overgrote deel heeft echter betrekking op zaken als verhardingen, de straatreiniging, openbare verlichting, de riolering en groenvoorzieningen, zaken waarvoor De Buitenlijn ook is bedoeld.

Duidelijk beeld
Alle meldingen worden gedocumenteerd, zodat bij het centraal meldpunt langzamerhand een duidelijk beeld over de verschillende locaties ontstaat. Bij eventueel volgende meldingen kunnen de medewerkers van De Buitenlijn daar hun voordeel mee doen. Voor bewoners die een melding doen is het vooral handig, dat zij sinds 9 mei nog maar één telefoonnummer (252555) hoeven bellen. Dit telefoonnummer heeft de nummers van de verschillende rayons, de afdeling Bijzondere Taken en het bureau Wijkzaken vervangen. Een ander bijkomend voordeel is dat de bellers over de afhandeling van hun melding geïnformeerd worden, in de vorm van een brief of mailtje.

Bellen met De Buitenlijn kan dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur. Buiten deze uren kan worden ingesproken op een antwoordapparaat. Ook via de gemeentelijke website wordt naar De Buitenlijn verwezen en kan een web-formulier worden ingevuld.

---