Gemeente Hoorn


Eerste paal vier nieuwe leslokalen Kersenboogerd

Persbericht d.d.: 24 mei 2005

Op woensdag 25 mei slaat wethouder Tonnaer de eerste paal voor twee nieuwe leslokalen bij oecumenische basisschool Dynamis aan het Stan Kentonhof. Dit is tevens de officiële start voor de bouw van twee nieuwe leslokalen bij de rooms-katholieke basisschool De Duiventil aan de Ceder. Deze vier lokalen zullen bij de start van het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen. Uitgaande van de huidige prognosegegevens is er na de bouw van deze lokalen voor de middellange en de lange termijn voldoende onderwijshuisvesting beschikbaar in de wijk Kersenboogerd.

In 2003 heeft de gemeenteraad besloten dat vanwege het groeiend aantal kinderen in de wijk Kersenboogerd voor de lange termijn en middellange termijn twaalf extra leslokalen nodig waren. Het gaat om vier permanente lokalen en acht semi-permanente lokalen. De vier permanente lokalen en vier semi-permanente lokalen zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen bij openbare basisschool De Klipper, locatie de Bres respectievelijk de oecumenische basisschool Het Spectrum. De gemeente bouwt de resterende vier semi-permanente lokalen in clusters van twee lokalen bij Dynamis en bij De Duiventil. De scholen nemen deze lokalen bij de start van het nieuwe schooljaar in gebruik. Na de bouw van deze lokalen is voor de middellange en de lange termijn voldoende onderwijshuisvesting beschikbaar in de wijk Kersenboogerd. Met de betrokken schoolbesturen inventariseert de gemeente de behoefte aan lokalen op korte termijn en op welke wijze deze behoefte kan worden ingevuld.

---