Gemeente Kampen

Persbericht

Kampen, 25 mei 2005

Parkeren en verkeerscirculatie Van Heutszplein

Enkele weken geleden is de aannemer weer gestart met de vervolgwerkzaamheden voor de waterkering ter hoogte van het Van Heutszplein. Dit is het laatste deel van het dijkversterkingplan waarmee dan de waterkering Kampen Midden sluitend wordt. Naast de aanleg van waterkerende elementen op de IJsselkade en langs het Van Heutszplein zal de pleinfunctie van het Van Heutszplein sterk worden opgewaardeerd.

Het toekomstige Van Heutszplein wordt voor een deel toeristische recreatief verblijfsgebied met mogelijkheden voor manifestaties en evenementen. Voor een deel krijgt het op het gedeelte van het voormalige tankstation de verkeersfunctie voor het parkeren. Er komen 27 parkeerplaatsen terug.
Om dit alles te kunnen realiseren dient de aannemer verschillende werkzaamheden uit te voeren op de gedeelten die nu nog worden gebruikt voor parkeren en verkeerscirculatie. Ook zal de gemeentelijke archeoloog nog onderzoek gaan doen.

In verband met deze werkzaamheden is het Van Heutszplein met ingang van week 21 (25 mei 2005) niet meer beschikbaar voor het parkeren.

De afwikkeling van het verkeer vanaf de Stadsbrug/IJsselkade zal afhankelijk van de werkzaam-heden wisselend zijn. Het is wel de bedoeling dat de route voor auto's in stand blijft. Wel zal er sprake zijn van hinder en overlast voor de weggebruiker.

Volgens verwachting wordt het project Van Heutzsplein eind dit jaar afgerond.