Gemeente Boxmeer


Inhaalslag verlenen van gebruiksvergunningen brandveilig gebruik

Voor bepaalde van gebruik van gebouwen is het verplicht om een door het college afgegeven gebruiksvergunning te hebben. Het gaat om die gebouwen waarvoor, in het geval van een calamiteit, een verhoogd risico geldt voor de aanwezigen. Te denken valt aan grote winkels, scholen, verpleeginrichtingen en inrichtingen waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. De inhaalslag gebruiksvergunningen duurt maximaal twee jaar en wordt eind 2006 afgerond.

Externe deskundigen
Voor de gemeente Boxmeer moeten ongeveer 400 gebruiksvergunningen worden opgesteld. Aangezien deze inhaalslag tijdelijk veel extra capaciteit vergt, heeft de gemeente besloten om hiervoor externe deskundigheid in te roepen. Dit gebeurt door het het inhuren van bouwkundigen en brandveiligheidinspecteurs van de adviesbureaus InterConcept uit Rotterdam en Safety Control uit Zaandam.

Bezoek inspecteurs
Alle gebouwen waarvan het gebruik aanleiding geeft tot het opstellen van een gebruiksvergunning worden in die periode bezocht door inspecteurs. De inspecteurs zullen beoordelen of het gebouw voldoet aan de geldende bouwregelgeving. Als dit zo is, dan geeft het college de gebruiksvergunning af. Verder wordt dan periodiek beoordeeld of blijvend aan de gebruikseisen wordt voldaan. Als een gebouw (nog) niet voldoet aan de bouwregelgeving, kan het college eerst eisen dat nadere bouwkundige of installatietechnische voorzieningen worden getroffen voordat de gebruiksvergunning wordt afgegeven.

Verleende vergunningen eerste kwartaal 2005
Ter informatie publiceren wij per kwartaal de verleende gebruiksvergunningen.

In het eerste kwartaal zijn voor onderstaande gebouwen een gebruiksvergunning verleend:

* Café t Centrum, Steenstraat 56, Boxmeer;
* Restaurant In de Keulsche Pot , Holthesedijk 2, Overloon;
* Elzendaalcollege, Bilderbeekstraat 27, Boxmeer;
* Café Zaal van der Westerlaken, St. Anthonisweg 8, Boxmeer;
* Daltonbasisschool De Bakelgeert, Bakelgeertstraat 45, Boxmeer;
* Edah Supermarkt, Burg. Verkuijlstraat 11, Boxmeer;
* Eetcafé/ Pannenkoekenhuis Museumzicht, Museumpark 5a, Overloon;
* Pannekoekhuis De Bolle Buik, Raaijveldweg 3, Maashees;
* BSV Olympia 1918, Graafseweg 34, Boxmeer;
* Bol Accountants, Spoorstraat 73, Boxmeer;
* Kruidvat Boxmeer, Steenstraat 71, Boxmeer;
* Café Hannes, Vierlingsbeekseweg 5, Overloon;
* Café Podiumzaal Partyservice Plein 27, Mgr. Geurtsstraat 27, Maashees;

* Gemeenschapshuis Joffershof, Laurentiusstraat 2, Vierlingsbeek;
* Café t Trefpunt, Spoorstraat 34, Boxmeer.