FNV KIEM

Veteranen gezocht!
Jaarlijks verlaten duizenden militairen de krijgsmacht als gevolg van het einde van hun contract.

Zij vervolgen hun carrière op de civiele arbeidsmarkt. Het overgrote deel van deze militairen heeft één of meerdere uitzendingen meegemaakt en heeft daardoor de status van veteraan.
Met enige regelmaat wordt de samenleving geconfronteerd met de problemen waarmee een deel van de veteranen na verloop van tijd te maken krijgt als gevolg van de uitzendingen. Uit onderzoek blijkt dat de problemen de komende jaren alleen nog maar zullen toenemen. De AFMP/FNV heeft samen met de MARVER/FNV geconstateerd dat het aan goede belangenbehartiging ontbreekt als het gaat om de specifieke veteranenproblematiek.
Met de overstap naar de civiele markt wordt tegelijkertijd de belangenbehartiging die gericht is op het militair en/of veteraan zijn beëindigd. Het is echter niet ondenkbaar dat velen van hen na de overstap hun belangenbehartiging in handen hebben gegeven van andere FNV bonden. Maar wat als er bijvoorbeeld gezondheidsklachten optreden die een causaal verband laten zien met een eerdere uitzending tijdens het dienstverband met Defensie?

Naar de mening van de AFMP/FNV en de MARVER/FNV is nu het moment om het initiatief te nemen om de leemte in de belangenbehartiging voor deze groep te dichten. In dat kader vindt er een FNV-brede inventarisatie plaats om vast te kunnen stellen wat de omvang is van het veteranenbestand bij onze eigen bonden en de andere FNV bonden. Dus bent u veteraan (ofwel heeft u bij Defensie gewerkt en bent u in dat kader uitgezonden) meld u dat dan aan ons via tel: 0348 - 48 70 68/69. Dat biedt ons de mogelijkheid om onze veteranen nog beter van dienst te kunnen zijn.

---