Gemeente Den Haag

mei 2005
Den Haag krijgt jongerenambassadeurs (24 mei)

De gemeente Den Haag krijgt binnenkort vijftien jongerenambassadeurs. Zij worden het vaste aanspreekpunt voor jongeren in de stad en hebben direct contact met het gemeentebestuur. Ieder stadsdeel krijgt bovendien een jongerenpanel. De gemeente wil met deze initiatieven participatie van jongeren versterken.

Den Haag kiest na de opheffing van de Haagse jongerenraad voor een nieuwe aanpak van jongerenparticipatie. Flexibiliteit en professionele ondersteuning staan daarbij centraal. De ambassadeurs gaan een brugfunctie vervullen tussen jongeren in de stad en de gemeente. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over kwesties die onder jongeren leven. De gemeente kan een beroep op de ambassadeurs doen om bijvoorbeeld onderwerpen inhoudelijk voor te bereiden. Via een eigen website en bezoeken aan scholen leggen de ambassadeurs contact met jongeren.

In de panels komen ongeveer tien jongeren per stadsdeel. Zij praten in deze panels over allerlei onderwerpen die jongeren op dat moment bezighouden. De panels kunnen voorstellen doen aan de gemeente. Zowel de panels als de ambassadeurs krijgen begeleiding van een professionele instelling.

De gemeente wil het kinderrechtenfestival verbreden tot de 'Dag van de Haagse jeugd'. Doel is om jongeren uit het voortgezet onderwijs zo meer aan te spreken. De dag is gepland in november 2005. De subsidie 'Jouw idee doe er wat mee' is ook in 2005 weer beschikbaar. Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen maximaal 700 euro subsidie aanvragen voor leuke activiteiten die zij zelf organiseren.