Gemeente Capelle a/d IJssel

Als een lopend vuurtje door Middelwatering

Bewoners in gesprek met de wijkagent bij de barbecue

Foto: de Jonge Krijger

Woensdagavond 18 mei vond de eerste bewonersbijeenkomst in Middelwatering plaats, die onder de naam Als een Lopend Vuurtje door de Buurt wordt gehouden. Bewoners van de Wiekslag konden hier bij een kampvuur spreken over het wonen in Middelwatering met vertegenwoordigers van instanties, die in de buurt actief zijn. René Binnendijk, wijkwethouder Middelwatering, Ineke Ruizing, wijkcontactfunctionaris van de gemeente, Hanny de Jong, opbouwwerker Middelwatering, Adrie Goedebuure, wijkagent, en de Huurdersvereniging de Wiekslag waren aanwezig om te luisteren naar de verhalen, vragen en suggesties. Zo werd er onder andere gesproken over de gehorigheid van de woningen aan de Wiekslag. Een groep jongeren, die veel gebruikmaken van het speelveld, was aanwezig en er is gesproken over de straatspeeldag die op 1 juni plaatsvindt.

De volgende Als een Lopend Vuurtje door de Buurt bewonersbijeenkomst in Middelwatering is voor de bewoners van de Merellaan-Oost en vindt plaats op woensdag 1 juni van 20.30-21.30 uur voor buurthuis De Fluiter.