Dienstenbond CNV

Zorg en onzekerheid bij Zorg en Zekerheid
25-05-2005

Dat de reeds een aantal maanden geleden aangekondigde reorganisatie bij Zorg en Zekerheid grote personele gevolgen zal hebben, is inmiddels bij iedereen bekend. De vraag is alleen: Wie betaalt de rekening? Wat zijn uw rechten en waarop kunt u rekenen als CNV-lid?

Allereerst geven wij hieronder een korte uitleg ten aanzien van de gebruikelijke procedure bij dit soort reorganisaties.

In eerste instantie wordt een adviesaanvraag omtrent de voorgenomen reorganisatie (herstructurering) bij de ondernemingsraad (OR) van de onderneming, in dit geval Zorg en Zekerheid, neergelegd. De OR zal zich er dan ook over moeten buigen, om de bewuste reorganisatie nauwkeurig door te nemen c.q. te beoordelen (eventueel met behulp van deskundigen). Uiteindelijk dient de OR hierover een advies geven. Zolang geen positief advies van de OR ten grondslag ligt, mag uw directie op geen enkele wijze uitvoering geven aan (een deel van) de voorgenomen reorganisatie. Bij een negatief advies van de OR is de zaak wat gecompliceerder.

Parallel aan het traject van de adviesaanvraag van de OR loopt een Sociaal Plan-traject tussen de vakbonden en de directie van de betrokken onderneming. Dat Sociaal Plan dient de sociale gevolgen voor de door bewuste reorganisatie getroffen werknemers voor zover mogelijk op te vangen. Daar worden onder meer regelingen overeengekomen en afspraken gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld geen gedwongen ontslagen, bemiddelen van werk naar werk, aanvullingsregelingen, schadeloosstelling. Voor CNV Dienstenbond staat vast dat de werknemer op geen enkele wijze het kind van die reorganisatie mag worden. De rekening dient dan ook bij de werkgever neergelegd te worden.

Echter, gelet op het feit dat wij als CNV Dienstenbond relatief weinig leden hebben bij uw bedrijf Zorg en Zekerheid, was (is) het voor ons niet op te brengen om deel te nemen aan de collectieve onderhandelingen over een Sociaal Plan. Teneinde dit goed te kunnen doen en in dat kader een rol van betekenis te kunnen vervullen, dienen wij te beschikken over een brede achterban die ons van nuttige informatie, adviezen en wensen kan voorzien. Indien u het belangrijk vindt dat de CNV Dienstenbond naast uw persoonlijke belangen óók uw collectieve belangen bij Zorg en Zekerheid gaat behartigen, is het noodzakelijk dat er meer leden zijn. Om dit te kunnen bereiken doen wij een beroep op u. Wellicht kunt u uw collegas van het nut van het lidmaatschap van de CNV Dienstenbond overtuigen. Uiteraard zijn wij graag bereid om u bij uw inspanningen te ondersteunen of in overleg met u activiteiten te ontplooien om de CNV Dienstenbond onder de aandacht van uw collegas te brengen.

Indien wij in staat zijn om gezamenlijk het ledental te vergroten dan is dat een goede basis om deelname aan het Sociaal Plan-overleg en alle andere collectieve overleggen bij uw bedrijf serieus te overwegen.

Uiteraard kunt u als lid op ons blijven rekenen dat wij uw individuele belangen behartigen. Want, behalve het Sociaal Plan-traject, verandert er niet veel voor u. De CNV Dienstenbond blijft voor u klaar staan met juridisch advies en ondersteuning in arbeidszaken en sociale verzekeringskwesties. Ook indien u onverhoopt getroffen wordt door de huidige aangekondigde reorganisatie staan onze juristen voor u klaar om u gedurende het traject te begeleiden.

Kortom, wij blijven uw belangen behartigen. Bovendien voor uw collegas voldoende redenen om nu lid te worden. Geef daarom bijgaande nieuwsflitsen aan uw collega en maak hem/haar lid.

Wij staan u graag te woord.

Nog even dit:
Als gevolg van de in het verleden gerealiseerde veranderingen bij en rondom Zorg en Zekerheid is het mogelijk dat er een aantal vakbondsleden nog steeds in ons systeem geregistreerd staat onder de "oude" werkgever. Deze leden ontvangen dan ook geen informatie van hun vakbonden over de huidige ontwikkelingen bij Zorg en Zekerheid. Wij doen een beroep op iedereen om na te gaan of hij/zij bij ons onder de juiste werkgever geregistreerd staat en indien nodig dit zo snel mogelijk te laten corrigeren. Hang dit op een prikbord en verspreid het onder uw collega's, zodat wij er het beste rendement kunnen uithalen. Het is overigens van belang voor ons allen. Meer leden betekent meer invloed.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met bestuurder Ahmed Kansouh op telefoonnummer 010 265 11 11 of per e-mail a.kansouh@cnvdibo.nl