Provincie Limburg

Overzicht sollicitanten voor burgemeestersambt Venlo Voor de vacante betrekking van burgemeester in de gemeente Venlo

hebben zich bij de Gouverneur, mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst in totaal acht mannelijke kandidaten gemeld.


Wat betreft politieke gezindheid kan het volgende worden gemeld:

CDA - 4 VVD - 3 PvdA - 1

De volledige benoeming van een burgemeesterprocedure staat beschreven op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl openbaar bestuur.

25-5-2005 11:16