Ministerie van Economische Zaken

Persbericht

25 mei 2005


Nederlandse en Vlaamse ministers van Economische Zaken geven startsein
voor Holst Centre in Eindhoven


Minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken en de Vlaamse
minister Fientje Moerman van Economie, Ondernemen, Wetenschap,
Innovatie en Buitenlandse Handel hebben op de High Tech Campus in
Eindhoven het startschot gegeven voor het nieuwe Holst Centre. Het
Holst Centre moet zich ontwikkelen tot een internationaal erkend open
onderzoeksinstituut dat technologieën ontwikkelt voor intelligente,
draadloze, sensorgebaseerde microsystemen en systemen-op-folie. Het
Vlaamse IMEC en het Nederlandse TNO zijn de initiatiefnemers, eerste
industriële partner is Philips. Brinkhorst zegde alvast 12,5 miljoen
euro toe om de eerste start van het samenwerkingsverband mogelijk te
maken. Het Holst Centre heeft de ambitie (hoopt) in vijf jaar te
groeien naar een omvang van 225 medewerkers, met een budget voor
onderzoek en ontwikkeling van 50 à 60 miljoen euro in 2010.


Microsystemen zullen ons leven en welzijn de komende jaren steeds meer
beïnvloeden; ze kunnen er voor zorgen dat verschillende technologieën
worden geïntegreerd tot kleine autonome systemen en netwerken met
verschillende functies zoals sensing, verwerking van data en draadloze
communicatie. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn nieuwe ,
geminiaturiseerde sensoren voor het monitoren in de gezondheidszorg,
veiligheid, industriële procescontrole, verwerking in slimme kleding
en voor detectie van kwaliteit in de voedselketen. Systemen-op-folie
zijn dankzij hun flexibiliteit gemakkelijk te integreren in allerlei
producten en relatief goedkoop te produceren in grote oplages,
waardoor deze een brede commerciële toepassing kunnen krijgen, zoals
onder andere in flexibele zonnecellen en oprolbare beeldschermen.
Het Holst Centre bundelt de krachten van bedrijven,
onderzoeksinstellingen en universiteiten en gaat technologieën en
technologieplatforms ontwikkelen waardoor de industrie nieuwe
producten sneller en efficiënter op de markt kan brengen.


Intensieve samenwerking in een omgeving van open innovatie is
essentieel voor kostenefficiënte productinnovatie en voor een zo goed
mogelijk benutten van kennis gegenereerd aan universiteiten en
onderzoeksinstellingen. Door interactie en samenwerking met de
industrie kan het Holst Centre zijn wetenschappelijke strategie
afstemmen op de langetermijn productstrategie van bedrijven. Zo kan er
ingespeeld worden op de behoeften van de markt en wordt een goede
transfer van technologie naar de industrie gegarandeerd. Een
dergelijke samenwerking zal een sterke impuls geven aan de regio
Nederland/Vlaanderen, verwachten de beide bewindslieden, en bijdragen
aan het versterken van de Europese kenniseconomie.


Het Holst Centre betekent een extra versterking van de bestaande
samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Het Holst Centre zal door
de bundeling van krachten een omvang krijgen die past bij de ambitie
van de regio om te behoren tot de top van de wereldwijde
kenniseconomie. en aansluiten bij de EU onderzoeksprioriteiten.


IMEC heeft een internationaal leidende positie in onderzoek naar
chipprocestechnologieën, geavanceerde microsystemen en systeemontwerp.
IMEC zal in het Holst Centre zijn huidig onderzoek naar draadloze
autonome microsystemen verder uitbouwen.

TNO heeft expertise opgebouwd m.b.t. industrialisatie van
microsystemen en polymeerelektronica. Deze kennis en kunde wordt
gebundeld in de twee programmalijnen waarmee Holst start. De synergie
tussen beide programmalijnen zal maximaal worden benut door het
opzetten van strategische R&D-programma's op het grensvlak.
Met Philips als eerste partner heeft het Holst Centre vanaf de start
al een samenwerking met een leidinggevend bedrijf in deze sector.
Philips is een belangrijke speler in polymeerelektronica en
microsystemen en werkt al samen met IMEC en TNO.


Met de inbreng van deze partijen en de financiering van het ministerie
van Economische Zaken, kan het Holst Centre een vliegende start
krijgen.

Extra middelen van bedrijven en overheden zijn nodig voor het Holst
Centre om uit te kunnen groeien tot een wereldwijd centrum van
uitmuntendheid in microsystemen en systemen-op-folie. Over de bijdrage
van extra middelen door het ministerie van Economische Zaken (onder
andere in het verlengde van het Paasakkoord) zal naar verwachting in
de loop van juni een beslissing worden genomen. Een dergelijke
investering past in het streven van EZ om op strategische gebieden
waarin Nederland excelleert te versterken middels publiek-private
samenwerking.

Het is essentieel dat het Holst Centre ook gedragen wordt door het
bedrijfsleven. Bedrijven, instituten en universiteiten van over de
hele wereld worden uitgenodigd om samen te werken met het Holst Centre
Holst zal het aantal partners in industrie en kennisinstellingen naar
verwachting de komende tijd fors uitbreiden. Inmiddels hebben (naast
Philips) twaalf bedrijven en instellingen hun interesse in het Holst
Centre kenbaar gemaakt. Dat zijn ASML, FEI, ASMI, Akzo Nobel, Polymer
Vison, OTB, Scheuten Glas Groep, Bekaert, Dutch Polymer Institute, TU
Eindhoven, Universiteit Twente en TU Delft.


Het Holst Centre, genoemd naar Gilles Holst, de eerste directeur van
het Philips Natlab, wil in het eerste jaar groeien naar 75 medewerkers
en verwacht een verdrievoudiging van dit aantal in vijf jaar (plm. 225
fte). Vestigingsplaats van het Holst Centre is de High Tech Campus in
Eindhoven.


Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51,
telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl
Voor journalisten: Gerard Westerhof/Paula de Jonge, persvoorlichters,
telefoon (070) 379 7079 of (070) 379 75 52, e-mail:
g.p.m.westerhof@minez.nl of A.T.M.deJonge@minez.nl , Katrien Marent,
corporate communication manager IMEC, telefoon +32 16 28 18 80,
e-mail: marentk@imec.be , Maarten Lörtzer, persvoorlichting TNO,
telefoon (015) 269 4975, E-mail: pressinfo@tno.nl


Fotomateriaal

Foto's van het startevenement zijn te downloaden op:
http://www.hightechcampus.nl/holstcentre


Foto's over de activiteiten van het Holst Centre zijn te downloaden
op:

http://www.imec.be/HolstCentre