Gemeente Deventer

Week 21, 25 mei 2005

NIEUWE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe algemene subsidieverordening vast te stellen. De algemene subsidieverordening 2000 was aan herziening toe. De belangrijkste reden is het aansluiten op de praktijk en het voor enkele jaren terug ingevoerde dualistisch stelsel waarbij de raad het begrotingskader (programma's) vaststelt en het college belast is met de uitvoering daarvan. Natuurlijk is ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening aan te passen aan de (juridische) eisen van deze tijd, waarbij het onderwerp deregulering is meegenomen. Tevens is rekening gehouden met de nieuwe regelgeving in het kader van het Besluit Beheer en Verantwoording (BBV) waarin de controle verscherpt is op met name het aspect rechtmatigheid.

Het college heeft de (belangrijkste) instellingen in Deventer schriftelijk gevraagd te reageren op de verordening. Ook konden inwoners of andere instellingen en organisaties gebruik maken van de website van de gemeente Deventer om inspraak te leveren op het concept. De gemeente heeft - waar mogelijk - de reacties meegenomen in het voorstel aan de raad. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de verordening vast te stellen in de vergadering van 4 juli a.s.. Na vaststelling door de raad zal het college alle instellingen per brief informeren over de nieuwe veranderingen.

Publicatiedatum: 25-5-2005

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging woensdag 25 mei 2005