Ingezonden persbericht


Persbericht

Bussum, 24 mei 2005

Beste supermarktondernemer van Nederland in Albert Heijn - Gendt

Hans Geveling winnaar ZO²Z-Award 2005

De kwaliteit van het ondernemerschap van Hans Geveling, ondernemer in de Albert Heijn - Gendt, is de afgelopen maanden intensief beoordeeld. Naast een uitgebreide vragenlijst die Geveling zelf moest invullen, werd hij beoordeeld door zijn eigen klanten, accountmanagers van grote A-merkfabrikanten, bestuurders van detaillistenverenigingen, leden van het Vakcentrum JuniorenPlatform en 'last but not least' door een wetenschappelijk onderzoeker van het EIM. Natuurlijk heeft ook de finalejury bestaande uit de voorzitters van CBL, FNLI en Vakcentrum Hans Geveling bezocht en beoordeeld. Excellent ondernemerschap is - naast een goede winkelformule, zoals Albert Heijn - dé belangrijkste voorwaarde voor een modern succesvol bedrijf dat het sociaal-economisch middelpunt van zijn marktgebied is. Hans Geveling laat zijn omgeving duidelijk weten wie hij is.

In de eerste ronde om de ZO²Z-Award 2005 heeft een vakjury een door Hans Geveling ingevulde vragenlijst beoordeeld. Hierin kwamen onderwerpen aan de orde zoals; het functioneren van de ondernemer in relatie tot zijn klanten, de buurt, de medewerkers, leveranciers, collega-ondernemers, het verenigingsleven, de politiek en de lokale overheid. Geveling scoorde hierin bijzonder hoog. Geveling is loyaal aan het landelijk formulebeleid van Albert Heijn, maar denkt zelf wel mee om zijn formule lokaal te versterken. Hij heeft ook een duidelijke visie op de toekomst, dat blijkt uit de antwoorden die Hans Geveling de jury heeft voorgelegd. Hij hecht bijvoorbeeld bijzonder veel waarde aan de mening van zijn klanten en medewerkers.

In het juryrapport staat onder meer dat Hans Geveling veel energie in zijn mensen steekt en nauw betrokken is bij de leefbaarheid van de omgeving van zijn bedrijf. De finalejury is van mening dat Hans Geveling een inspirerende ondernemer is die pro-actief bezig is met de volgende stap in zijn ondernemerschap. De finalejury kwam unaniem tot de conclusie dat Hans Geveling in de competitie om de ZO²Z Award 2005, de ondernemer is met de grootste continuïteit in de ontwikkeling en uitbouw van het zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast heeft zijn pro-actieve houding met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen een rol gespeelt in het eindoordeel van de finalejury. Geert Benders, Plus-ondernemer in Venlo werd tweede in de competitie, terwijl Jan Pollemans, Super de Boer-ondernemer in Roosendaal als derde eindigde.

Vakcentrum
Het Vakcentrum is de brancheorganisatie van de zelfstandige levensmiddelendetaillist en behartigt de belangen van de 1.850 aangesloten leden met hun 2.200 winkels. Het Vakcentrum is aangesloten bij de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het Vakcentrum behartigt de belangen voor de branches Supermarkten, Kaas & Delicatessen, Natuurvoeding & Reform, Convenience Stores en Zoetwaren. Tot de Vakcentrumgroep behoren: Vakcentrum Bedrijfsadvies, Foodconsult Bedrijfsadvies, P&O Support, Stichting Varena en Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland.

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Jansen, communicatie Vakcentrum, (0653) 30 31 60. -----------------------
Blekerijlaan 1

3447 GR Woerden

T 0348 - 41 97 71

F 0348 - 42 18 01

E info@vakcentrum .nl

I www.vakcentrum.nl

ING bank 69.82.11.979
Postbank 14 966
KvK Utrecht 40530152
BTW nr. 0038.50.456.B.01

---- --
Juryrapport van de finalejury

Jan Pollemans, Super de Boer-ondernemer in Roosendaal

'Het imago van de supermarkt bepaal je zelf'
Deze visie van Jan Pollemans vind je in alle opzichten in de winkel terug.

Pollemans combineert de inhoud van zijn commerciële formule met op extra activiteiten binnen de winkel gericht ondernemerschap. De kansen die hem gegeven worden door zijn nevenactiviteiten buiten de winkel - zoals het voorzitterschap van RBC - nut hij eveneens ten gunste van zijn winkel uit.

Deze drive brengt hij ook over op zijn medewerkers. Iedereen wordt opgeleid! Vakkenvullers starten niet zonder een certificaat behaald te hebben. De meerwaarde van oudere medewerkers zit met name in hun adviesfunctie naar de klanten. Zijn persoonlijke betrokkenheid met de winkel en de buurt is groot. In het leefbaar houden van de omgeving speelt hij een duidelijke rol.

De finalejury is dan ook van mening dat wij te maken hebben met een hele goede zelfstandige ondernemer die door zijn sterk commerciële houding, zijn lokale en regionale betrokkenheid en zijn zeer persoonlijke invulling van het ondernemerschap de meerwaarde van de zelfstandige onderstreept en zijn commerciële kansen goed weet uit te nutten. Door creatief een antwoord te vinden op potentiële bedreigingen weet Jan Pollemans zich als provinciaal winnaar van Brabant te onderscheiden en is hij terecht genomineerd voor de nationale titel.

Geert Benders, Plus-ondernemer in Venlo

'Een zelfstandig ondernemers is meer dan een doorgeefluik van producten!' Deze visie heeft Geert Benders van het begin af aan ertoe gezet om een op kwaliteit gericht beleid te voeren.

Uitgangspunt is daar bij de P van personeel. Benders heeft bewezen dat het meer dan tien jaar lang bewaken van een constante kwaliteit rendement oplevert. Veel ruimte voor de eigen inbreng van de medewerkers is daarbij aanwezig. Zij worden eerst gedegen opgeleid. Het PMPB plan (Professionele Medewerkers Plus Benders), heeft tot een unieke samenwerking geleid tussen de ROC's en de winkel. De ROC opleiding vindt in de winkel plaats en dit heeft onlangs weer tot 17 diploma's geleid.

De finalejury is van mening dat Geert Benders een zakelijke ondernemer is, met een bewuste keuze voor het personeel, solide, 'down to earth' en consequent aan zijn missie. Al 10 jaar is het vooruitstrevend personeelsbeleid een 'tool', het belangrijkste wapen in de concurrentiestrijd. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan zijn winkel. Als op de lokale markt gerichte ondernemer heeft Geert Benders met zijn medewerkers een ijzersterke positie kunnen bereiken, ondanks de toename van de concurrentie. De toegevoegde waarde die de klant geboden wordt, maakt dat Geert Benders met recht de provinciale winnaar van Limburg is en genomineerd is voor de nationale titel!

Hans Geveling, Albert Heijn-ondernemer in Gendt

'Liever inspireren dan controleren'
Op deze wijze kan de zelfstandig ondernemer zich onderscheiden, aldus Hans Geveling die gedreven door idealisme in grote stappen zijn ondernemersschap uitbreidt.

Het onderscheidend vermogen uit zich in zaken die zowel de leefbaarheid binnen de winkel als in de directe lokale omgeving betreffen. Een goede formule moet daarbij de basis zijn. De energie die dan overblijft, steekt de ondernemer in mensen. Hans Geveling heeft een duidelijke visie op de directe omgeving en let daarbij ook op de kleine dingen. De medewerkers spelen een grote rol, zeker in relatie tot de klant. Doorgroeikansen biedt hij hen door de uitbreiding van de door hem geleide winkels. De finalejury is van mening dat Hans Geveling een inspirerend ondernemer is, die opvallend pro-actief bezig is met de volgende stap in zijn ondernemerschap. Hij is innovatief in de breedte en sterk gefocussed op het vasthouden aan het zelfstandig ondernemerschap. Het doorzettingsvermogen lijkt onbegrensd. De persoonlijke betrokkenheid met klant en medewerker is groot, maatschappelijke overwegingen spelen daarbij een grote rol. Deze aspecten, gecombineerd met zijn fascinatie voor cijfers en interesse in projectontwikkeling, maken Hans Geveling een terechte winnaar van de provincie Gelderland en genomineerde voor de nationale titel.

Samenvattend

Alledrie de kandidaten hebben met elkaar gemeen dat zij voortdurend kansen om door te stromen voor hun medewerkers zoeken. Zij vormen daardoor een kweekvijver voor winkelmanagers en nog beter, aankomende zelfstandig ondernemers! Ondanks, of beter gezegd, dankzij de financiële beperkingen die de concurrentieslag oplegt, blijven zij het aandurven te investeren. In personeel, maar ook in uitbreiding. Ze staan achter hun formule, maar hebben alle drie een positief kritische houding ten opzichte van hun commerciële organisatie.

De finale jury, bestaande uit Klaas van den Doel - voorzitter CBL, Peter Bennemeer - voorzitter FNLI en Vakcentrumvoorzitter Herman van de Geest, heeft dan ook intensief overleg gehad om, gebaseerd op alle beschikbare gegevens en de persoonlijke impressies van de bezoeken, te komen tot een eindoordeel. -----------------------
Blekerijlaan 1

3447 GR Woerden

T 0348 - 41 97 71

F 0348 - 42 18 01

E info@vakcentrum .nl

I www.vakcentrum.nl

ING bank 69.82.11.979
Postbank 14 966
KvK Utrecht 40530152
BTW nr. 0038.50.456.B.01

---- --