Vakcentrum Levensmiddelen

Juryrapport van de finalejury

Jan Pollemans, Super de Boer-ondernemer in Roosendaal

'Het imago van de supermarkt bepaal je zelf'
Deze visie van Jan Pollemans vind je in alle opzichten in de winkel terug.

Pollemans combineert de inhoud van zijn commerciële formule met op extra activiteiten binnen de winkel gericht ondernemerschap. De kansen die hem gegeven worden door zijn nevenactiviteiten buiten de winkel - zoals het voorzitterschap van RBC - nut hij eveneens ten gunste van zijn winkel uit.

Deze drive brengt hij ook over op zijn medewerkers. Iedereen wordt opgeleid! Vakkenvullers starten niet zonder een certificaat behaald te hebben. De meerwaarde van oudere medewerkers zit met name in hun adviesfunctie naar de klanten.
Zijn persoonlijke betrokkenheid met de winkel en de buurt is groot. In het leefbaar houden van de omgeving speelt hij een duidelijke rol.

De finalejury is dan ook van mening dat wij te maken hebben met een hele goede zelfstandige ondernemer die door zijn sterk commerciële houding, zijn lokale en regionale betrokkenheid en zijn zeer persoonlijke invulling van het ondernemerschap de meerwaarde van de zelfstandige onderstreept en zijn commerciële kansen goed weet uit te nutten. Door creatief een antwoord te vinden op potentiële bedreigingen weet Jan Pollemans zich als provinciaal winnaar van Brabant te onderscheiden en is hij terecht genomineerd voor de nationale titel.

Geert Benders, Plus-ondernemer in Venlo

'Een zelfstandig ondernemers is meer dan een doorgeefluik van producten!' Deze visie heeft Geert Benders van het begin af aan ertoe gezet om een op kwaliteit gericht beleid te voeren.

Uitgangspunt is daar bij de P van personeel. Benders heeft bewezen dat het meer dan tien jaar lang bewaken van een constante kwaliteit rendement oplevert.
Veel ruimte voor de eigen inbreng van de medewerkers is daarbij aanwezig. Zij worden eerst gedegen opgeleid. Het PMPB plan (Professionele Medewerkers Plus Benders), heeft tot een unieke samenwerking geleid tussen de ROC's en de winkel. De ROC opleiding vindt in de winkel plaats en dit heeft onlangs weer tot 17 diploma's geleid.

De finalejury is van mening dat Geert Benders een zakelijke ondernemer is, met een bewuste keuze voor het personeel, solide, 'down to earth' en consequent aan zijn missie. Al 10 jaar is het vooruitstrevend personeelsbeleid een 'tool', het belangrijkste wapen in de concurrentiestrijd. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan zijn winkel. Als op de lokale markt gerichte ondernemer heeft Geert Benders met zijn medewerkers een ijzersterke positie kunnen bereiken, ondanks de toename van de concurrentie. De toegevoegde waarde die de klant geboden wordt, maakt dat Geert Benders met recht de provinciale winnaar van Limburg is en genomineerd is voor de nationale titel!

Hans Geveling, Albert Heijn-ondernemer in Gendt

'Liever inspireren dan controleren'
Op deze wijze kan de zelfstandig ondernemer zich onderscheiden, aldus Hans Geveling die gedreven door idealisme in grote stappen zijn ondernemersschap uitbreidt.

Het onderscheidend vermogen uit zich in zaken die zowel de leefbaarheid binnen de winkel als in de directe lokale omgeving betreffen. Een goede formule moet daarbij de basis zijn. De energie die dan overblijft, steekt de ondernemer in mensen. Hans Geveling heeft een duidelijke visie op de directe omgeving en let daarbij ook op de kleine dingen. De medewerkers spelen een grote rol, zeker in relatie tot de klant. Doorgroeikansen biedt hij hen door de uitbreiding van de door hem geleide winkels. De finalejury is van mening dat Hans Geveling een inspirerend ondernemer is, die opvallend pro-actief bezig is met de volgende stap in zijn ondernemerschap. Hij is innovatief in de breedte en sterk gefocussed op het vasthouden aan het zelfstandig ondernemerschap. Het doorzettingsvermogen lijkt onbegrensd. De persoonlijke betrokkenheid met klant en medewerker is groot, maatschappelijke overwegingen spelen daarbij een grote rol. Deze aspecten, gecombineerd met zijn fascinatie voor cijfers en interesse in projectontwikkeling, maken Hans Geveling een terechte winnaar van de provincie Gelderland en genomineerde voor de nationale titel.

Samenvattend

Alledrie de kandidaten hebben met elkaar gemeen dat zij voortdurend kansen om door te stromen voor hun medewerkers zoeken. Zij vormen daardoor een kweekvijver voor winkelmanagers en nog beter, aankomende zelfstandig ondernemers! Ondanks, of beter gezegd, dankzij de financiële beperkingen die de concurrentieslag oplegt, blijven zij het aandurven te investeren. In personeel, maar ook in uitbreiding. Ze staan achter hun formule, maar hebben alle drie een positief kritische houding ten opzichte van hun commerciële organisatie.

De finale jury, bestaande uit Klaas van den Doel - voorzitter CBL, Peter Bennemeer - voorzitter FNLI en Vakcentrumvoorzitter Herman van de Geest, heeft dan ook intensief overleg gehad om, gebaseerd op alle beschikbare gegevens en de persoonlijke impressies van de bezoeken, te komen tot een eindoordeel.