Gemeente Laarbeek


Computers voor verenigingen en instellingen

De gemeente Laarbeek stelt alle verenigingen en instellingen binnen Laarbeek in de gelegenheid om zich in te schrijven voor afgeschreven computers van de gemeente. Deze afgeschreven computers, die kosteloos verstrekt zullen worden, zijn nog goed bruikbaar voor administratieve doeleinden van verenigingen en instellingen. Het betreft hier 5 jaar oude computers van Com-paq met monitor, muis en toetsenbord zonder cd-romspeler (processor: PII 550 t/m PIII 866, intern geheugen: 32 t/m 64 mb, harddisk: 10 gb). U kunt uw gemotiveerde belangstelling (naam vereniging/instelling, gegevens contactpersoon, aantal pc's en motivatie/doel) vóór vrij-dag 10 juni 2005 schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan de gemeente ter attentie van de heer G. Rovers (gerrit.rovers@laarbeek.nl). Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en uw mo-tivatie zal er een verdeelsleutel worden toegepast.

Terug naar boven

Verhuizing Meldpunt Schuldhulpverlening
Het Meldpunt Schuldhulpverlening, dat nu nog gevestigd is aan de Otterweg 35 te Beek en Donk, zal per 1 juni 2005 worden ondergebracht in Helmond.
Indien u een aanvraag voor schuldenregeling wilt doen of andere vragen op het gebied van schuldhulpverlening heeft, dan kunt u per 1 juni 2005 terecht bij de Bud-getwinkel Helmond,gevestigd aan de Smalstraat 2, Postbus 49, 5700 AA Helmond, telefoonnummer: 0492-587878, e-mail: budgetwinkel@helmond.nl.

Publicatie van mandaatverlening
In verband met bovenstaande verhuizing verleent de gemeente Laarbeek per 1 juni 2005 mandaat aan het afdelingshoofd/de formele plaatsvervanger van het afdelingshoofd van de Budgetwinkel Helmond tot het nemen van besluiten inzake integrale schuldhulpverlening voor de gemeente Laarbeek.