Gemeente Amsterdam

Opening eerste Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in Amsterdam

25 mei 2005
---
Djoe Lan Tan In Osdorp is dinsdag 24 mei, het Advies- en Steunpunt Nieuw-West officieel geopend. Bij dit steunpunt kan iedereen langskomen met vragen over huiselijk geweld, zowel vrouwen, mannen, kinderen, ouderen en mannen en vrouwen in homorelaties.

Campagne tegen huiselijk geweld Het steunpunt is gefinancierd door het ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam. Er werken vier professionele hulpverleners.

Een pilot voor een jaar

Het Advies- en Steunpunt Nieuw-West is het eerste advies- en steunpunt huiselijk geweld dat wordt geopend in Amsterdam. Het betreft een pilot voor een jaar. In Amsterdam bestaan al een aantal Steunpunten Relationeel Geweld. Het is de bedoeling dat deze op termijn omgevormd worden tot advies- en steunpunten huiselijk geweld.

Bredere doelgroep dan bestaande steunpunten

Het grootste verschil met de al bestaande Steunpunten Relationeel Geweld is dat het hulpaanbod gericht is op een bredere doelgroep: vrouwen, mannen, kinderen, ouderen en mannen en vrouwen in homorelaties. De hulp richt zich eigenlijk op iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld: naast slachtoffers ook plegers. Door nauwe samenwerking en afstemming met de politie kan de hulpverlening in een vroeg stadium plaatsvinden.

Ook professionals kunnen terecht bij de medewerkers van het Advies- en Steunpunt Nieuw-West voor informatie of voor het in groepsverband verzorgen van een voorlichtingsbijeenkomst.

Altijd telefonisch bereikbaar

Het Advies- en Steunpunt Nieuw-West is in eerste instantie bedoeld voor de stadsdelen Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer, maar ook mensen uit andere stadsdelen kunnen er terecht.

Het Advies- en Steunpunt Nieuw-West is geopend tijdens kantoortijden en is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer 020- 6116022 (buiten kantoortijden en in het weekend alleen voor acute situaties).

`Stop huiselijk geweld in Amsterdam'

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de Nederlandse samenleving. De opening van het advies- en steunpunt is onderdeel van het project `Stop huiselijk geweld in Amsterdam', waarin alle betrokken partijen onder regie van de gemeente samenwerken om huiselijk geweld in Amsterdam aan te pakken. Doel is een afgestemd, samenhangend aanbod van preventie, opvang, hulpverlening en nazorg aan slachtoffers, plegers en kinderen te bieden.

Op deze pagina Een pilot voor een jaar Bredere doelgroep dan bestaande steunpunten Altijd telefonisch bereikbaar `Stop huiselijk geweld in Amsterdam' Internet Huiselijk geweld