Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nl

MIN JUST: Uitnodiging aan de redacties

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 37
www.justitie.nl
Onderdeel Persvoorlichting
Contactpersoon Martin Bruinsma
Doorkiesnummer(s) 070 370 6266
Datum 25 mei 2005
Ons kenmerk 5354536/05/DV
Onderwerp Uitnodiging ondertekening Schengen III verdrag

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij informeer ik u over een internationale bijeenkomst van ministers op 27 mei 2005 in Prüm. Het betreft de verdragsondertekening betreffende de intensivering van grensoverschrijdende samenwerking, ook wel het Schengen III Verdrag genoemd. Aansluitend wordt een persconferentie gegeven.

Minister van Justitie Donner zal vrijdag a.s. samen met zijn ambtscollega's uit Duitsland, België, Spanje, Luxemburg, Franrijk, Nederland en Oostenrijk in Prüm (Eifel) het verdrag betreffende de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking (in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en illegale migratie) ondertekenen.

Het verdrag tussen de zeven Europese landen betekent een nieuwe dimensie voor de internationale samenwerking op het gebied van binnenlandse veiligheid. Dit verdrag zal ook een belangrijk impuls zijn voor het verdere optreden van de EU.

U bent van harte uitgenodigd voor de ondertekening en de aansluitende persconferentie.

Tijd: vrijdag 27 mei 2005 om 14.30 uur, vanaf 14.00 uur entree met geldige perskaart.

Plaats: Vorstenzaal van de voormalige Benedictijnse-abdij, Hahnplatz 21,
54595 Prüm/Eifel.

Met vriendelijke groet,

A.M.E. Stordiau- van Egmond
Directeur Voorlichting

25 mei 05 12:59