Time : 11:43:47 AM
Date : Wednesday, May 25, 2005
Sender Name: Union nationale des Mutualités Libres/Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Een gezonde woning... wat een opluchting!, een nieuwe brochure van de LOZ De dienst Gezondheidspromotie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verspreidt een nieuwe brochure rond het thema gezond wonen. Talrijke onderwerpen komen aan bod: oorzaken van binnenhuisvervuiling, mogelijke gevolgen van vervuiling op de gezondheid van de bewoner, tips rond ventilatie en verluchting van de woning, enz. Kortom, een handige brochure bij het nastreven van een optimaal welzijn en comfort in een gezonde woning!

Gezond wonen

Ongeveer 85% van ons leven brengen we binnenshuis door. Gezond wonen lijkt erg vanzelfsprekend. Toch is de lucht in woningen vaak meer vervuild dan de buitenlucht; ze zit immers vol met chemische, fysische en biologische stoffen. De belangrijkste vervuilers zijn tabaksrook, vluchtige organische stoffen, verbrandingsgassen, biologische agentia, vocht, radon, lood, geluid, enz. Die krijgen in de brochure de nodige aandacht: bij elk van de vervuilers worden tips en oplossingen aangedragen om hinder zoveel mogelijk te beperken en om het wooncomfort en de gezondheid te vrijwaren.

Een opluchting voor de gezondheid

De luchtwegen krijgen het in een vervuilde woning vaak hard te verduren. Irritaties aan neus, keel en ogen, allergische reacties en allergieën zoals astma zijn maar enkele veel voorkomende gezondheidsklachten. Daarnaast worden ook begrippen zoals "Gebouw Gerelateerde Klachten" en "Gebouw Gerelateerde Aandoeningen" in de brochure toegelicht. Natuurlijk kan koolstofmonoxidevergiftiging in dat rijtje niet ontbreken. Preventieve tips en het vroegtijdig herkennen van de symptomen staan daarbij centraal.

Een woning moet kunnen "ademen"

De betere isolatie van woningen heeft helaas ook minder gezonde gevolgen. Om te voorkomen dat de kwaliteit van de binnenhuislucht daalt, is ventileren en luchten van de woning onontbeerlijk. De toevoer van verse lucht en de afvoer van gebruikte lucht geeft je woning de adem die ze verdient!

Meer info?

De brochure "Een gezonde woning... wat een opluchting" is gratis te verkrijgen in de plaatselijke ziekenfondskantoren en bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen,
Sint-Huibrechtsstraat 19
1150 Brussel
Tel.: 02-778.92.11.
Fax: 02-778.94.04.
E-mail: gezondheidspromotie@mloz.be
website: http://www.mloz.be.

In geval van publicatie willen wij graag een exemplaar toegestuurd krijgen. Alvast bedankt!

URL: http://www.mloz.be