Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176
Brabantse natuur onder de loep

Vanaf begin mei tot half september verzamelen medewerkers van de Provincie gegevens over de vindplaatsen van planten in West- en Midden-Brabant. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken en toetsen van plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Het verzamelen van de gegevens gebeurt vooral in agrarisch gebied zoals in bermen, houtwallen, singels en langs sloten.
Soms is het nodig om voor het onderzoek privé-terreinen te betreden. Uiteraard wordt vooraf toestemming aan de eigenaar gevraagd.

Al bijna twintig jaar verzamelt de Provincie gegevens over het voor komen van broedvogels en planten. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken en toetsen van plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Gebieden waar deze gegevens niet meer actueel zijn worden opnieuw in kaart gebracht.
Voor het verzamelen van gegevens over 'planten', wordt tussen mei en september delen van West- en Midden-Brabant opnieuw bezocht.
Het gebied waarin de gegevens worden verzameld omvat (delen) van de gemeenten Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht en Zundert.
Medewerkers verwachten hier planten aan te treffen als bosanemoon, koningsvaren, drijvende waterweegbree en breedbladige wespenorchis.

Medewerking gevraagd
Om gegevens te verzamelen is het onvermijdelijk om op percelen in prive-eigendom bijvoorbeeld langs de sloten te kunnen lopen.
Landeigenaren en gebruikers wordt gevraagd om hier hun medewerking aan te verlenen. De medewerkers van de provincie zullen zich zoveel mogelijk vooraf aankondigen met het verzoek om toestemming.
De eigenaren kunnen erop vertrouwen dat ze geen schade of hinder zullen ondervinden van het betreden van hun gronden.