Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Kinderzitje aanpassen aan leeftijd

Den Haag, 25 mei 2005


De ANWB heeft opnieuw een aantal kinderzitjes getest. Van de tien zitjes die op de Nederlandse markt beschikbaar zijn scoorden er zes goed. In totaal hebben nu vijftien, in Nederland verkrijgbare zitjes, een goede beoordeling behaald in de test van dit jaar of de vergelijkbare test uit 2004 en 2003. Voor kinderen van alle leeftijden zijn er nu goede zitjes verkrijgbaar.

De zitjes zijn op vier hoofdonderdelen beoordeeld. Zo is gekeken naar veiligheid, gebruik, comfort voor het kind en afwerking en reinigen van het zitje. Voor de uiteindelijke beoordeling zijn alleen de resultaten op gebied van veiligheid en gebruik relevant. De veiligheid wordt met name bepaald door de resultaten van twee botsproeven, een frontale en een zijdelingse, waarin de krachten die vrijkomen op kinderdummy's worden gemeten. Bij gebruik wordt met name gekeken naar de kans op bedieningsfouten, het monteren van het zitje in de auto en het vastgespen van het kind.

Naast de goede zitjes zijn er toch ook nog heel wat die minder goed scoren. Vooral gebeurt dat bij zitjes, die bedoeld zijn voor meerdere leeftijdklassen. Het lukt fabrikanten niet goed om zo'n zitje voor al die kinderen goed passend te maken. Zo'n zitje wordt dan in alle situaties getest en de slechtste beoordeling geldt. Dat betekent dat ouders regelmatiger een nieuw zitje moeten aanschaffen zodra het kind weer uit het zitje is gegroeid.

De ANWB onderzoekt sinds jaren samen met haar Europese zusterclubs de nieuwste en meest gangbare kinderbeveiligingsmiddelen. De publicatie van de resultaten geeft automobilisten de mogelijkheid de juiste kinderzitjes uit te kiezen voor een zo veilig mogelijk vervoer van kinderen in de auto. Het stimuleert ook fabrikanten van kinderzitjes hun producten steeds verder te verbeteren.


Noot voor de redactie;