Gemeente Zwolle

Duurzaam veilig Mastenbroek

Zwolle heeft het landelijke streven bereikt om minimaal 50% van de potentiële 30 of 60 km/u gebieden aan te pakken. Mastenbroek komt daar nog bij. De wegen buiten de bebouwde kom ? tussen het Zwarte Water en de spoorlijn Zwolle-Kampen ? worden ingericht als 60 kilometer per uur gebied. Op de Oude Wetering wordt een zogenaamde Rippleprint aangebracht. Deze aanpassingen worden betaald uit het RUP (Regionaal Uitvoeringsprogramma IJsseldelta) van de Provincie Overijssel.


1
Mastenbroek wordt duurzaam veilig gemaakt door samenwerking van de gemeente Kampen, Zwartewaterland en Zwolle alsmede de provincie Overijssel. De gemeente Kampen heeft haar deel klaar. De andere drie partijen hebben een gezamenlijke aanpak opgesteld, waarmee nu een start wordt gemaakt.

Fase 1
Zwolle Zuid en Assendorp / Pierik zijn de eerste wijken die als verblijfsgebied zijn ingericht. Berkum, Herfte, Westenholte en de binnenstad volgden daarna. De wijken die voor dit jaar op de agenda staan, zijn Dieze West, Spoolde / Engelse Werk, Aalanden, Oosten van de Vecht, Wijthmen en Windesheim.

Prioriteit
De gemeente heeft ¤ 250.000,- gereserveerd voor de uitvoering van het Duurzaam Veilig Programma, maar binnen dit budget kunnen niet alle wijken worden aangepakt. De gemeente heeft daarom vastgesteld welke wijken prioriteit hebben. Dit is bepaald aan de hand van criteria zoals het aantal ongevallen en de aard van de ongevallen in de wijk (verkeersonveiligheid), de mogelijkheid om het gebied in te richten tegen lage kosten, mee kunnen liften met andere werkzaamheden en reeds bestaande overlegcircuits. Een deel van de kosten om Mastenbroek 60 kilometer per uur te maken wordt betaald uit het Regionaal Uitvoeringsprogramma IJsseldelta van de provincie. Het andere deel wordt bekostigd door de gemeente Zwolle.


---