Gemeente Zwolle

Vernieuwd winkelcentrum voor Zwolle Zuid; Voorlopig ontwerp en inspraakprocedure op 1 juni 2005 toegelicht

Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdagavond 1 juni 2005 in het Thomas a Kempiscollege (Gelijkheid 3) presenteren ontwikkelaar Provast en de gemeente Zwolle het voorlopig ontwerp van het nieuwe winkelcentrum in Zwolle Zuid aan de Van der Capellenstraat. Tevens worden de wijziging van het bestemmingsplan en de bijbehorende inspraakprocedure nader toegelicht aan de ondernemers, de ambulante handel en de inwoners van Zwolle Zuid. Naar verwachting beschikt de wijk begin 2009 over een modern winkelcentrum met een groter en interessanter winkelaanbod en betere verkeersvoorzieningen.

Op dit moment legt ontwikkelaar Provast de laatste hand aan het voorlopig ontwerp. Tevens start woensdag 26 mei aanstaande de wettelijke inspraakprocedure met betrekking tot de bestemmingsplanwijziging. Het plan ligt ter inzage het gemeentelijk Informatiecentrum (Grote Kerkplein 15, binnenstad) en in het wijkservicepunt Zuid (Ministerlaan 197, Zwolle Zuid). Na de inspraakprocedure werkt Provast het voorlopig ontwerp uit tot een definitief ontwerp en vervolgens in een bestek voor zowel het vastgoed als de openbare ruimte. Deze worden door de gemeente getoetst. De gemeente volgt de nodige planologische procedures.

Niet meer van deze tijd
Het winkelcentrum Zwolle Zuid is nu zo'n vijftien à twintig jaar oud. Het is een belangrijk onderdeel van de wijk. Inmiddels is het centrum qua sfeer en winkelaanbod niet meer van deze tijd. Er zijn te weinig en te kleine winkels. Daarnaast ondervindt het winkelend publiek veel overlast van brommers en scooters. Eigenaar Altera heeft het initiatief genomen om het winkelcentrum te gaan vernieuwen. Ontwikkelaar Provast is door Altera gevraagd om ? in overleg met de gemeente ? een plan te maken en uit te voeren. De gemeente denkt mee, stuurt en toetst de plannen.

Onherkenbaar
Het huidige winkelcentrum is straks niet meer te herkennen. Het winkeloppervlak wordt verdubbeld van circa 9.000 m² naar circa 17.000 m². Alle puien worden vernieuwd en de bestaande gevels op de verdiepingen worden aangepast. De bestaande winkels worden uitgebreid en er komen nieuwe winkels. Meer voorzieningen zoals daghoreca (bijvoorbeeld een grandcafé) zorgen ervoor dat bezoekers langer in het winkelcentrum blijven. Ook de openbare ruimte wordt onder handen genomen. Dit betekent dat onder andere de verharding, fietsklemmen, bankjes en verlichting volledig worden vernieuwd. Kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel.

Verkeer
De Van der Capellenstraat wordt versmald, zodat het winkelcentrum een meer intieme sfeer krijgt. Door de versmalling wordt ook geprobeerd de overlast van brommers en scooters tegen te gaan. In een bovengrondse parkeergarage worden circa 400 parkeerplaatsen gerealiseerd. Parkeren is hier gratis. Bovendien wordt op de kruising Democratenlaan/Oldeneelallee een rotonde aangelegd die zorgt voor een goede verkeersafwikkeling.


---