Gemeente Zwolle

Herkenbare locaties in de stad voor 'vrije tijd en uitgaan'

Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met het beleidskader vrije tijd en uitgaan. De nota geeft kaders aan voor het (thematisch) clusteren van activiteiten op het terrein van de vrije tijd en uitgaan, op bepaalde, en daarmee herkenbare, locaties in de stad. Daarnaast bevat de nota een programma op hoofdlijnen voor de uitbouw van bestaande en het aantrekken van nieuwe activiteiten op het gebied van uitgaan en vrije tijd. Algemene doelstelling van de nota is dat de gemeente een inhaalslag wil maken om Zwolle als regionaal topcentrum te versterken op het gebied van vrije tijd en uitgaan, zowel voor marktpartijen als voor de consument uit stad en regio. Het uiteindelijke doel van de gemeente is om Zwolle in 2015 landelijk mee te laten tellen als plek voor vrije tijd en uitgaan.


1
Zwolle heeft als regionaal topcentrum een groot verzorgingsgebied dat afhankelijk van de functie, varieert van zo'n 450.000 tot 1.000.000 consumenten. Ook op de markt van de vrijetijdsvoorzieningen heeft Zwolle de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. De centrumfunctie voor vrije tijd en uitgaan is echter niet op alle terreinen even goed ontwikkeld en blijft deels achter bij ontwikkelingen in andere middelgrote steden. De gemeente ziet het daarom als een belangrijke voorwaarde om bij de verdere ontwikkeling van vrije tijd en uitgaansvoorzieningen, richtlijnen te hebben om gebieden aan te wijzen voor bepaalde functies op het gebied van vrije tijd en uitgaan. Gedacht moet worden aan zaken als horeca, sport en gezondheid, spel en vermaak, kunst en cultuur.

Voor de ontwikkeling van vrijetijds- en uitgaansvoorzieningen, wil de gemeente bepaalde gebieden aanwijzen. Elk van deze locaties krijgt een eigen combinatie van functies. Zo ontstaat in de stad een palet van plekken met een eigen herkenbare kleur. Dit 'kleur bekennen' staat voor beleving en clustering van vrije tijd of uitgaansvormen. Doel daarbij is dat de markt deze locaties gaat ontwikkelen en invullen, en dat de regie bij de gemeente ligt. Plaatsen in de stad met huidige of toekomstige functies op het terrein van de vrije tijd en uitgaan zijn onder meer het centrumgebied, Voorsterpoort, FC Zwolle stadion en Wijthmenerplas.

De nota geeft een beeld van het te voeren ruimtelijk en functioneel beleid op het terrein van commerciële vrijetijds- en uitgaansvoorzieningen voor de periode tot 2015. De nota heeft verschillende functies. Aan de ene kant is hij bedoeld om investeringen en initiatieven uit de markt aan te trekken en te stimuleren. Aan de andere kant biedt de nota de gemeente mogelijkheden om deze initiatieven en ontwikkelingen te sturen en te toetsen.

Richtinggevend en medebepalend voor de aanwijzing van geschikte locaties, zijn de ontwikkelingen in vraag en aanbod. Functies en activiteiten die voor de ontwikkeling van vrijetijds- en uitgaansvoorzieningen in Zwolle de komende jaren 10 tot 15 jaar in beeld komen zijn, onder meer, op het terrein van de horeca: megadiscotheek, kleinschalige horeca en congresaccommodaties. In de categorie sport en lichaam: fitness in diverse vormen, ski- en snowboardcentrum, en een multifunctioneel zwembad. In de categorie spel en vermaak: kinderspeelparadijs en een familyentertainmentcenter. En op het gebied van cultuur: een megabioscoop en galeries.

Het thema 'Vrije tijd en uitgaan' is een groeisector. In Zwolle is de ontwikkeling van deze voorzieningen achtergebleven. Er is een impuls nodig om de positie van Zwolle als regionaal topcentrum te verbeteren. Daarom gaat de gemeente bij het nieuwe beleid voor vrije tijd en uitgaan en het aanwijzen van thematische locaties uit van:
Het op peil houden en brengen van voorzieningen voor Zwolse burgers; Het versterken van de aantrekkelijkheid van de stad in deze sector voor Zwollenaren en bezoekers van buiten;
Een kwalitatieve verbetering van het aanbod van vrije tijd en uitgaan, door nieuwe concepten en het bieden van ruimte op goede en passende locaties;
Het versterken van het bestaande aanbod.

Bij de totstandkoming van de nota is informatie ingewonnen bij marktpartijen om na te gaan of de nota marktrelevant is. Er is gesproken met ondernemers in de branche, de KvK en een economisch adviesbureau. Ondernemers in de branche van vrije tijd en uitgaan zien veel mogelijkheden en onderschrijven ambitie, perspectief en het programma in de nota.


---