Time : 12:14:44 PM
Date : Wednesday, May 25, 2005
Sender Name: Rodin Foundation

Tabaksgebruik bij jongeren blijft stijgen

7.6% : dit is het officiële percentage aangekondigd door het Kabinet van het Ministerie van Financiën voor wat betreft de daling in de tabakverkoop. Hoewel er een daling is in het algemene rookgedrag, neemt het aantal rokende jongeren helaas nog steeds toe.


* De prevalentie van tabak bij de 17-jarigen bedraagt 32% maar bedroeg slechts 25% in 2003 .


* Meer dan 8 jonge rokers op 10 zijn verslaafd aan nicotine .


* 3 à 5% van de ondervraagde jonge niet-rokers zegt te willen beginnen met roken.

Dat blijkt uit de enquête die de Rodin Stichting en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisatie (Oivo) in deze laatste maanden uitgevoerd hebben. Dit zijn de eerste cijfers die worden vrijgegeven sinds de invoering van het Federaal Plan ter Bestrijding van het Tabaksgebruik.

Dit nieuw onderzoek, uitgevoerd bij 2.196 jongeren tussen 10 en 17 jaar, toont duidelijk aan dat:


* De leeftijd, de studierichting en het maatschappelijke milieu (familie, vrienden, school, enz.) factoren zijn die een doorslaggevende rol spelen op het tabaksgebruik en de tabaksperceptie bij de jongeren :

- het tabaksgebruik is hoger in het technisch, beroeps- en kunstonderwijs;

- kinderen van rokende ouders beginnen vaker zelf te roken ; het risico neemt nog toe in eenoudergezinnen ;

- in 8 gevallen op 10 wordt de eerste sigaret door een vriend voorgesteld.


*De periode van 13 - 14 jaar is een kritieke fase : het aantal rokers verdubbelt van 7 tot 14%. Daarbij komt nog dat het aantal dagelijks gerookte sigaretten verdrievoudigt (2.6 tot 8 eenheden gemiddeld).


*Hoe groter de afhankelijkheid, hoe meer de jongeren de negatieve effecten van tabak onderschatten.


* 2 op de 3 jongeren verklaren dat ze geprobeerd hebben om te stoppen, maar zonder succes.

Besluit

Deze resultaten bevestigen de resultaten van de kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd door de Rodin Stichting. Hierbij wordt aangetoond dat preventiemaatregelen in functie van de leeftijd en de rookmotivatie aangepast moeten worden.

Op basis van de huidige cijfers beveelt de Rodin Stichting twee types van maatregelen aan. Het gaat om preventieve en therapeutische maatregelen :


- Het beleid op het gebied van preventie van tabaksgebruik te richten op de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar.

- De rol van de ouders versterken inzake preventie en voorlichting naar de jongeren toe.

- Meer aandacht besteden aan de kansarme sociale milieus.
- Specifieke acties richten in verband met ontwenning bij de 14 - 18 jarigen en tevens de niet-rokers die nog een meerderheid vormen, herwaarderen.

- Doelgerichte acties in het hoger onderwijs voortzetten.

Info:

De persconferentie is georganiseerd door het OIVO en de Rodin Foundation en zal plaatsvinden op vrijdag 27/05/05 om 10.30u. in de lokalen van de Rodin Foundation; A. Reyerslaan 110, 1030 Brussel.

De volledige presentatie van de persconferentie wordt online geplaatst op vrijdag 27/05/05 vanaf 12.00u.
Surf hiervoor naar www.rodin-foundation.org

Contact:
Wim Oscé:

+32 2 738.10.47

+32 476.77.18.09
wim.osce@rodin-foundation.org

Wout Somers:

+32 2 738.10.45
wout.somers@rodin-foundation.org