Gemeente Alkemade


Veiliger maken Zuidhoek winnend project EigenWijsdag

Het project ´veiliger maken van de Zuidhoek in Roelofarendsveen´ is uitgekozen tot het winnende project van de Eigen Wijs dag 2005. De gemeente Alkemade heeft ¤ 1.500 beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan.

Tijdens de EigenWijs dag zijn 67 leerlingen van de klassen 3 HAVO en 3 VWO van het Bonaventura college te gast geweest in het gemeentehuis. Binnen het thema ´veiligheid´ moesten de leerlingen met elkaar tot een project besluiten dat in de gemeente uitgevoerd gaat worden.

Aan het eind van de dag werden zes projecten gepresenteerd door de leerlingen. De projecten liepen zeer uiteen:
* Het helpen van jongeren met problemen door de actiegroep STOER (Samen Tegen Overlast en Ruzie) door middel van een website waarop jongeren kunnen vragen om hulp bij ruzies.
* De hoek bij het Rembrandsplein veiliger en overzichtelijker maken door vijf dikke strepen/ribbels op de weg, verkeersborden getekend op de weg en een verkeersbord ´let op zeebrapad en 100-meter bordje.
* De Zuidhoek veiliger maken door het plaatsen van spiegels om de dode hoeken overzichtelijker te maken en een snelheidslimiet bord te plaatsen zodat mensen langzamer door de bocht rijden.
* Verbeteren van de Kerkbrug (voetgangersgedeelte) door het plaatsen van een bankje en prullenbak op het Noordeinde en het bruggetje langs het Noordeinde te repareren/opnieuw te bedekken.
* Het voorkomen van geweld door het geven van lessen over zinloos geweld aan basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Dit door middel van gratis lesmateriaal van de stichting Zinloos Geweld. In de laatste les zullen de kinderen naar de Alkeburcht gaan en de politie zal daar dingen vertellen, gevolgd door een cabaretvoorstelling over geweld door de Speelparasol.
* Het plaatsen van twee lampen in het tunneltje naar het DOSR terrein om de veiligheid te bevorderen.

In een drukbezochte ´commissievergadering´ van EigenWijs werd het project 'veiliger maken van de Zuidhoek' met meerderheid van stemmen gekozen. Het was een lange dag voor de leerlingen. Al om 9 uur werden zij door wethouder Angela van der Plas welkom geheten in het gemeentehuis. Daarna volgden verschillende werkgroepbijeenkomsten voor de verschillende groepen die inhoudelijk werden begeleid van vrijwilligers van PJP (Politieke Jongeren Projecten).

In de middag stond een ronde met de politiek op het programma. Vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen werden om hun mening gevraagd over zaken met betrekking tot veiligheid in de gemeente. In de middag werden de conceptvoorstellen voorgelegd aan een ambtenarenpanel. In de speciale commissievergadering onder voorzitterschap van burgemeester Meerburg presenteerden de verschillende groepen hun projectvoorstellen. Daarna vuurden de leerlingen vragen op elkaar af. Na enig lobbywerk en het sluiten van compromissen werd het project ´veiliger maken van de Zuidhoek´ tot het winnende project gekozen. Om 20.45 uur sloot burgemeester Meerburg de vergadering af. Het was een vermoeiende, maar zeer geslaagde dag voor de leerlingen, het Bonaventuracollege, PJP en de gemeente!

Het winnende project wordt zo snel mogelijk uitgevoerd door de gemeente.