Bouwend Nederland


Studenten leren bouwen in 's-Hertogenbosch

In het kader van het onderwijsproject 'Werken in uitvoering' maken 40 HBO-studenten deze week kennis met de verschillende facetten van de uitvoerende bouw. Werken in uitvoering is het resultaat van een unieke samenwerking tussen drie hogescholen in Zuid-Nederland en de bouwwerkgevers, verenigd in Bouwend Nederland.

HBO-opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde richten zich meer op de ontwerpende en constructieve kant dan op de uitvoerende kant van het bouwen. Om studenten de gelegenheid te geven kennis te maken met de verschillende versverserererererc facetten van het uitvoerende bouwbedrijf is het project 'Werken in uitvoering' opgezet, dat dit jaar alweer voor de twaalfde keer wordt gehouden.

De leerlingen gaan aan de slag bij het woningbouwproject 'Prinsenhof' in 's-Hertogenbosch. De opdrachten hebben betrekking op organisatorische, financieel-economische en technische zaken, evenals de maatschappelijke randvoorwaarden van het bouwen. Aan het einde van de praktijkweek houden de studenten een presentatie. Daarbij worden de oplossingen die door de studenten zijn aangedragen vergeleken met de keuzes die daadwerkelijk zijn genomen door het uitvoerende bouwbedrijf. Door deze opzet krijgen de studenten inzicht in de problemen die ze in de praktijk zullen gaan tegenkomen en leert men de gekozen oplossingen begrijpen.

De kosten voor de organisatie van dit project en de huisvesting van de studenten worden volledig gefinancierd door Stichting Algemene Bouwdoeleinden Zuid. Organisatie is in handen van Bouwend Nederland regio Zuid. dinsdag 24 mei 2005; Bouwend Nederland