Gemeente Zwolle

Gemeente maakt afspraken over parkmanagement op Hessenpoort

Ondernemersvereniging Hessenpoort en de gemeente Zwolle hebben zwart op wit afspraken gemaakt over parkmanagement op Hessenpoort. Doel is realisatie en behoud van een hoog kwaliteitsniveau van Hessenpoort, inclusief de openbare ruimte. Wethouder Martin Knol en voorzitter ondernemersvereniging Richard Doek hebben dinsdag 24 mei 2005 hiervoor een convenant ondertekend.1
Beide partijen onderzoeken in de komende tijd de mogelijkheid om afspraken te maken over onder andere terreinbeveiliging en groenbeheer in de openbare ruimte. Ook gaan de gemeente Zwolle en de ondernemersvereniging kijken of er afspraken zijn te maken over werkgelegenheid, collectieve voorzieningen en de aanleg van breedband.


---