Gemeente Zwolle

Meer ruimte voor winterterrassen

Het college van B&W heeft het Terrassenbeleid op drie punten aangepast. Twee aanpassingen gaan over de winterrassen en één over zomerterrassen. De periode is aangepast, waarin winterrassen in de binnenstad kunnen worden geplaatst. Het seizoen voor de winterterrassen loopt nu van 15 oktober tot
1 april in plaats van 1 november tot 15 maart. Het zomerterrassenseizoen loopt van 1 maart tot 1 november. Er is enige overloop mogelijk. Er is een nieuw voorschrift opgenomen waarbij het winterterras gedeeltelijk demontabel mag zijn. De afscheiding moet tijdens het zomerseizoen worden verwijderd.

Een horecaondernemer wilde vorig jaar een terrasvergunning aanvragen voor een bepaald plein, waarvoor nog geen vergunning was verleend. Daarom wordt nu per plein of straat een terrassenplan gemaakt. Hierin wordt de ruimte voor de verschillende terrassen op de pleinen en in de straten aangegeven.


---