Gemeente Meerssen


Algemene persberichten

Persbericht van woensdag 25 mei 2005

Gemeentelijke Marsna-erepenning voor
Francien Van Gerwen-Wijnands uit Meerssen

Op dinsdag 24 mei 2005 heeft burgemeester drs G.M.K. Kockelkorn de Marsna-Erepenning uitgereikt aan mevrouw Francien van Gerwen-Wijnands uit Meerssen. Mevrouw Van Gerwen ontvangt de gemeentelijke erepenning vanwege haar bijzondere verdiensten voor de samenleving van de gemeente Meerssen gedurende een zeer ruime periode. Francien van Gerwen is al 28 jaar vrijwilligster bij de Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Meerssen-Bunde. Gedurende 19 jaar was zij bestuurslid/secretaris.

De verdiensten van mevrouw van Gerwen-Wijnands in het kort:
- Lid EHBO-vereniging Meerssen-Bunde sedert 1976
- Bestuurslid EHBO van 1982 tot 2001

- Secretaris van 1982 tot 2001;

- Helpster bij jeugd-EHBO-lessen van 1980-1995 (structureel) en thans op afroep

- Secretaris jeugd-EHBO van 1981-1997

- EHBO-lessen op basisscholen van 1986-1995

Voor haar verdiensten heeft mevrouw Van Gerwen in 2002 reeds de Gouden Bondsonderscheiding EHBO-Limburg in ontvangst mogen nemen.

In 1977 behaalde mevrouw van Francien van Gerwen-Wijnands haar EHBO-diploma.
Sindsdien zet zij zich via de EHBO-vereniging Meerssen-Bunde met hart en ziel in voor de
Meerssense gemeenschap.

In 2001 heeft zij haar (bijna 20-jarige) bestuursfunctie binnen de vereniging neergelegd. Sindsdien is zij met name achter de schermen actief. Met haar 20-jarige ervaring is zij een belangrijk adviseur van het bestuur. Daarnaast verzorgt zij een groot aantal administratieve taken en geeft ze de leden advies op o.a. het gebied van opleidingen, herhalingslessen, aanschaf van materialen.

Regelmatig verleent zij zorg bij plaatselijke of regionale festiviteiten of evenementen. Ook zorgt zij voor het opstellen en bewaken van dienstverleningsplannen. Bij het opstarten van nieuwe opleidingsmodules van het Oranje Kruis* weet zij professionele hulpverleningstechnieken voor eenieder begrijpelijk en hanteerbaar te maken. Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO).

(*Het Oranje Kruis stelt de leerstof samen, bewaakt de kwaliteit van de cursussen, neemt
examens af, reikt onder meer het diploma Eerst Hulp uit en bewaakt de geldigheid
daarvan.Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste Hulp; dat gebeurt door ruim

1.500 vrijwilligers-verenigingen en ruim 250 commerciële opleidingsinstituten).

De bronzen penning werd vervaardigd door kunstenares Maria Baltis uit Meerssen, die ook de ambteketen heeft
ontworpen en de replica heeft vervaardigd van het schutterszilver van de Schutterij Meerssen.
Dit is de zevende keer dat de Marsna-Erepenning van Verdiensten (sinds 2002) is uitgereikt.