Gemeente Deventer

Week 21, 25 mei 2005

Allochtone ouderen krijgen weer een eigen plek

Allochtone ouderen in Deventer, verenigd in het Platform Allochtone Ouderen Deventer (PAOD), krijgen weer een eigen plek. Op dit moment wordt een pand aan de Achter de Muren geschikt gemaakt. Tot die tijd kunnen de allochtone ouderen terecht in de huisvesting van de Stichting Ouderenwerk Deventer (SOD). In nauw overleg met allochtone ouderen bundelen vier instellingen en de gemeente hun krachten, om een werkmaatschappij te vormen rond drie programmaâs voor oudere allochtonen in Deventer.

De oprichting van het Platform Allochtone Ouderen Deventer (PAOD) was één van de prioriteiten van het ouderenbeleid in het kader van het Grote Stedenbeleid 1999-2004. De Stichting Turkse Ouderen Deventer en de Stedelijke Organisatie Buitenlanders Deventer (SOBD) namen in 2000 het initiatief tot de oprichting van het platform. Hierin zijn acht allochtone ouderenorganisaties vertegenwoordigd. Het platform zet zich in voor het versterken van de positie van allochtone ouderen in de gemeente Deventer.

De aanleiding voor een Platform Allochtone Ouderen was de toename van het aantal allochtone ouderen en hun problematiek, het belang van betrokkenheid van de doelgroep bij ontwikkelingen, de soms moeizame onderlinge verhoudingen tussen en binnen de verschillende nationaliteiten en het gebrek aan aansluiting bij het algemene ouderenwerk. Het platform werd professioneel (drie medewerkers en een stuurgroep) door de SOD aangestuurd.

Eind vorig jaar werd het Platform Allochtone Ouderen Deventer geëvalueerd. Met ingang van 2005 is geen geld meer beschikbaar vanuit het Grote Stedenbeleid. Het college van Burgemeester en Wethouders van Deventer stelde nog wel geld beschikbaar, zodat het project in afgeslankte vorm verder kon.

De SOD stelt een nieuw werkplan voor 2005 op. De accommodatie aan de Polstraat 48, waar het SOBD gehuisvest is, was niet meer te bekostigen. Daarom werd naar een andere accommodatie gezocht. Tijdelijk werden de ouderen bij de SOD in de Gooszenstraat en voor een deel bij de SOBD in de Assenstraat ondergebracht. Vervolgens kwam de locatie aan de Achter de Muren beschikbaar. Totdat de werkzaamheden in dat pand klaar zijn, maken de allochtone ouderen gebruik van het pand van de SOD.

Op dit moment wordt aan een nieuw initiatief gewerkt om de problematiek van allochtone ouderen op een betere en effectievere manier aan te pakken. Vier instellingen (SOD, Woonzorgcentrum Humanitas, Solis, Raster Welzijnsgroep) bundelen in nauw overleg met de gemeente en allochtone ouderen hun krachten om een werkmaatschappij te vormen rond drie programmaâs: een welzijnsprogramma, zorgprogramma en een programma werk en opleiding. Het conceptplan is inmiddels met de gemeente en het Platform Allochtone Ouderen besproken. De reacties waren overwegend positief. Nadat deze reacties zijn verwerkt, wordt een definitief plan gemaakt. In dit plan krijgt het Platform Allochtone Ouderen Deventer een rol als klankbordgroep.

Publicatiedatum: 25-5-2005

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging woensdag 25 mei 2005