Dienstenbond CNV

Uitnodiging bijeenkomst voor chauffeurs
25-05-2005

Speciale ledenvergadering voor chauffeurs werkzaam in de groothandelsbranche voor Bloemen en Planten

De CAO-onderhandelingen voor een "nieuwe" CAO voor de werknemers werkzaam in de groothandels in Bloemen en Planten is in volle gang. Dit jaar staat speciaal op de agenda welke regelingen er moeten worden toegepast voor chauffeurs. Op dit moment zijn er namelijk geen goede afspraken in de CAO vastgelegd voor de specifieke situatie waar een chauffeur in deze sector mee te maken heeft.

Sommige bedrijven zijn inmiddels al overgestapt op het uitbesteden van het vervoer naar transportbedrijven. Daar geldt dan de CAO voor het beroepsgoederenvervoer. Andere bedrijven hebben het vervoer nog in eigen beheer en passen de ene keer de CAO voor de groothandels in bloemen en planten toe en de andere keer de CAO voor het beroeps-goederenvervoer. Wij willen daar graag meer eenheid in krijgen. Zodat iedereen gelijke rechten heeft en ook weet waar hij aan toe is.

Nog even een weetje:
De chauffeurs binnen- en buitenland vallen door de nieuwe systematiek van de CA, die in juli 2002 is geïntroduceerd, direct onder de CAO voor de Groothandels in Bloemen en Planten. De loongrens van 27.257,00 per jaar is dus niet meer van toepassing. Een chauffeur heeft dus ook gewoon recht op de CAO-loonsverhoging, het ziekengeld op minimaal 90% van het loon etc. etc.

Naast de algemene CAO-bepalingen, die voor de meeste werknemers in de branche gelden, hebben chauffeurs natuurlijk met een bijzondere situatie te maken. Er zijn nu echter geen duidelijke afspraken gemaakt over die bijzondere situatie. Wat moet bijvoorbeeld vallen onder werktijd en wat is rusttijd en/of wachttijd? Moet een rit per uur worden berekend of moet er gewerkt worden met vaste rittenvergoeding. Hoe moet worden omgegaan met de tweede chauffeur en de regelmatig voorkomende zesde werkdag in een week? En wat gebeurt er met de specifieke chauffeursvergoedingen tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid? Zijn de vergoedingen ook bepalend voor het vakantiegeld en de pensioengrondslag? Op al dit soort vragen moet de CAO straks een helder en duidelijk antwoord bieden. En misschien zijn er nog meer vragen die u heeft, waar wij misschien nog geen eens aan gedacht hebben, en waarvan u ook duidelijk wilt weten waar u aan toe bent. U, als u chauffeur bent, kent de praktijk immers als de beste.

Speciale bijeenkomst voor chauffeurs
Om goed in beeld te krijgen wat er voor chauffeurs in de CAO geregeld moet worden en hoe u het ook het liefst geregeld wilt zien hebben wij een speciale ledenbijeenkomst georganiseerd voor chauffeurs. Deze bijeenkomst is gezamenlijk georganiseerd met FNV Bondgenoten. Bent u dus chauffeur en wilt u meepraten over uw eigen arbeidsvoorwaarden? Dan nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op:

Maandag 6 juni Om 9.00 (ochtend) In de Schakel te Aalsmeer Cyclamenstraat 70

Als er een speciale regeling voor chauffeurs geldt in uw bedrijf en deze regeling is ook op papier gezet, dan vragen wij u een kopie van die regeling naar de bijeenkomst mee te nemen.

Graag tot maandag 6 juni!

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze info? Dan kunt u contact opnemen met Neoletta Poelgeest, bestuurder. Tel: 035-6460580 of n.poelgeest@cnvdibo.nl