Ingezonden persbericht


UNIEKE WRATTENZWIJNTJES GEBOREN IN BLIJDORP:
EEN PRIMEUR

Op zaterdagmorgen 21 mei vond in Diergaarde Blijdorp een heel bijzondere gebeurtenis plaats: er kwamen namelijk drie gezonde Visaya-wrattenzwijntjes ter wereld. Deze Filippijnse diersoort is in het land van herkomst vrijwel uitgestorven en elke geboorte is dus buitengewoon belangrijk voor het voortbestaan van de soort. Vorig jaar importeerde Blijdorp acht van deze wilde varkens uit de Filippijnen via de dierentuin van Poznan in Polen. Een unieke actie, want er waren in Europa nog nooit Visaya-wrattenzwijnen te zien geweest. Na de verplichte quarantainetijd arriveerden zes dieren op 10 november 2004 in Rotterdam; één paartje bleef namelijk nog even in Polen en zij zullen deze zomer alsnog doorreizen naar Blijdorp. Inmiddels wordt in Polen één Visaya-wrattenzwijntje grootgebracht en doet Blijdorp er alles aan om de drie pasgeboren biggetjes groot te krijgen, zodat ook andere Europese dierentuinen bij het fokprogramma kunnen worden ingeschakeld.

Moeder Mina zorgt uitstekend voor haar kroost. Ze duldt vader Loloy in het verblijf hoewel ze hem af en toe door wat gebijt even op zijn plaats zet. Zoals alle jonge varkens zijn de drie biggetjes erg aantrekkelijk om te zien. De kleintjes hebben een bruine vacht met een overlangs gestreepte tekening en zijn zo klein als een flinke mensenhand. De bijzondere familie is achter glas te bewonderen in het Aziëhuis van Blijdorp. Het mannetje is duidelijk te herkennen aan zijn grotere omvang en rechtopstaande 'manenkam'. Zowel het mannetje als het vrouwtje kunnen het publiek wel eens verrassen met hun bijzonder eigenwijze blik.

Alle Visaya-wrattenzwijnen zijn en blijven eigendom van de Filippijnse regering, inclusief de nu geboren biggetjes. Dat de acht uit de Filippijnen geïmporteerde dieren zich in zo korte tijd hebben vermeerderd tot twaalf, betekent in elk geval een zeer hoopgevende start voor het Europese fokprogramma.

VIJFTIEN PRAIRIEPUPPY'S

Zeer aantrekkelijk zijn de jonge en actieve prairiehondjes in Blijdorp. Ongeveer 15 prairiepuppy's steken sinds enkele dagen regelmatig hun kopjes uit de holen. Zij bekijken vol verwondering de wereld rondom het verblijf, waaronder hun natuurlijke buren, de bizons, en uiteraard de Blijdorp-bezoekers. Die laatste treffen het bijzonder, want in het prairiehondenverblijf staan de bezoekers letterlijk oog in oog met de kleine knaagdieren. Door de afwezigheid van glas of gaas komen de dieren op ooghoogte vlakbij, wat schitterende foto's mogelijk maakt.

Voorzichtigheid is overigens wel geboden, want prairiehondjes zijn niet zo lief als ze er uit zien: als echte knaagdieren beschikken ze over een vlijmscherp gebit. Het is dan ook onbegrijpelijk dat sommige particulieren zich laten verleiden om een prairiehondje in huis halen. Zo'n onbezonnen actie staat garant voor veel problemen! Prairiehondjes zijn zeer sociale dieren die dus ook in groepjes gehouden moeten worden in een omgeving waarin ze lekker kunnen graven. Het verblijf in Blijdorp biedt dat de prairiehondjes, die het er blijkbaar prima naar hun zin hebben.

SPERWER UILSKUIKENS IN DE BROEDMACHINE

Op 10 en 11 mei kwamen in Blijdorp twee sperweruilskuikens uit het ei. Ze worden door de verzorgers grootgebracht en de kleintjes groeien nu als kool. Met een beetje geluk kunnen de bezoekers de twee uilskuikens in de vogel-opfokruimte in de Rivièrahal te zien krijgen.

De sperweruilen in Blijdorp bewonen samen met de reusachtige Lapland-uilen een ruime volière achter het flamingoperk. Dit voorjaar legden de kleine sperweruilen veel eieren waar de vogels driftig op broedden. Bij een tussentijdse controle bleek, dat veel eieren verdwenen waren. Omdat er niet zo veel sperweruilen in dierentuinen gehouden worden, wilden de verzorgers geen risico nemen en dus werd besloten om de drie resterende bevruchte eieren in de broedmachine te leggen. De ouder-vogels hebben hun 'verlies' overigens gecompenseerd door opnieuw een nest vol eieren te leggen, die ze nu zelf mogen bebroeden. Ze weten niet, dat op een steenworp afstand twee van hun jongen razendsnel opgroeien tot volwassen sperweruilen!

NOG MEER JONGE HOEFDIEREN

Ook op andere plekken binnen de Diergaarde is er dit voorjaar weer veel jong leven te vinden. Zo zorgden de hoefdieren voor een aantal prachtige kalfjes. Op 11 mei kwam Kimdu ter wereld, de alweer 37e okapi die in Rotterdam geboren is! Minstens net zo mooi zijn Suzanne, de nieuwste aanwinst van de bongo-kudde in Blijdorp en de kleine Mhorr-gazelle Senna. Al deze zeldzame Afrikaanse hoefdieren zijn te vinden in het Afrika-deel van de Diergaarde en de bezoekers mogen voor zichzelf uitmaken welk kalfje ze het allermooist vinden.....


---

Voor persinformatie en het downloaden van persfoto's kunt u surfen naar: www.diergaardeblijdorp.nl/perskamer

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op: 010 44 31 457 / 427