Ingezonden persbericht


Hoofddorp, 25 mei 2005

Persbericht

Nederlandse papiersector start duurzaam innovatietraject in economisch lastig 2004

In 2004 is de productie van in Nederland geproduceerd papier en karton gestegen met 4% tot een recordhoogte van 3.459 Kton, ondanks het tijdelijk stilleggen van de productie van Mayr-Melnhof Eerbeek B.V. na de brand op 17 april 2004. De productiestijging is met name te danken aan de export die sterk steeg met 5,7%, terwijl de binnenlandse afzet licht daalde met 0,2%. De omzet van de Nederlandse papier- en kartonsector daalde met 9% tot 1.849 miljoen euro. De papiersector is in mei 2004 samen met het Ministerie van Economische Zaken gestart met een innovatietraject waarmee de sector verwacht haar internationale concurrentiepositie op een duurzame wijze verder te kunnen versterken. In dat verband is het positief te noemen dat afgelopen jaar door meerdere fabrieken grote investeringen zijn gedaan.

In 2004 zakte de gemiddelde prijs voor het Nederlands papier en karton tot het op een na laagste prijsniveau in de afgelopen 20 jaar. De omzetontwikkeling blijkt steeds verder achter te lopen bij de ontwikkeling van de afzet; geïndexeerd naar 1985 is de afzet gegroeid met 82% tegenover een groei van omzetniveau met 29%.

Drs. W.J. Emmen, voorzitter van de Koninklijke VNP, branchevereniging van de Nederlandse papier- en kartonindustrie: "Ruim 70% van onze productie wordt in het buitenland afgezet, en van de Nederlandse papier- en kartonconsumptie is ook ruim 70 geïmporteerd. De internationale concurrentie is groot en daarmee de uitdagingen voor de Nederlandse industrie. De mindset in Nederland moet om: we moeten innoveren om concurrerend te blijven. Wij zetten in op duurzame innovatie, met specifiek aandacht voor het energieverbruik. We streven naar een competitieve en duurzame sector. Aangezien we in mei 2004 al ons innovatietraject - de Energietransitie Papierketen - gestart zijn, heb ik vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse papier- en kartonindustrie."

Het doel van de Energietransitie Papierketen is een halvering van het energieverbruik per eindproduct in 2020. Het betreft een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. Dit traject beslaat de gehele papierketen: van de oud-papierbranche en bosbouw tot en met de eindconsumenten van papieren en kartonnen producten.

Meer informatie
U kunt u ons jaarverslag opvragen via Dennis Deelen op 020 - 654 30 69 of via d.deelen@vnp-online.nl. Ook kunt u kijken op www.vnp-online.nl (onder thema's - statistieken) voor alle statistieken van 2004 en historische statistische overzichten vanaf 1992.

De Nederlandse papier- en kartonindustrie
De Nederlandse papier- en kartonindustrie kent in totaal 27 productielocaties die in 2004 goed waren voor een productie van 3,459 miljoen ton papier en karton. De Nederlandse sector produceert grafische papieren (40%), papier en karton voor verpakkingsdoeleinden (56%) en sanitaire / hygiënische papieren (4%). Ruim 70% van de totale productie wordt geëxporteerd. In de Nederlandse papier- en kartonindustrie zijn ongeveer 6000 mensen werkzaam.

Meer informatie over de Nederlandse papier- en kartonsector op www.vnp-online.nl