Gemeente Heerlen

Evaluatie Operatie Hartslag 2001-2004

Na een looptijd van drie jaar heeft de gemeente Heerlen het project 'Operatie Hartslag' geëvalueerd aan de hand van diverse in- en externe onderzoeken. De resultaten daarvan zijn samengevat in een rapport dat op 26 mei wordt gepresenteerd door de stuur- en projectgroep Operatie Hartslag.

U bent hierbij uitgenodigd voor een persconferentie van de stuur- en projectgroep Operatie Hartslag onder voorzitterschap van burgemeester T. Gresel. De bijeenkomst vindt plaats op 26 mei om 15.00 uur in de raadszaal van de gemeente Heerlen. Er wordt een korte toelichting gegeven op de Evaluatie Operatie Hartslag waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Tijdens de persconferentie ontvangt u de evaluatie plus een brochure met de samenvatting van de belangrijkste gegevens. N.a.v. de evaluatie is besloten om het project voor minimaal twee jaar voort te zetten.

HEERLEN, 25 mei 2005
Afdeling Communicatie
Jeanette Wolters
(045) 56 04 366
j.wolters@heerlen.nl

-----------------------

---- --