GroenLinks

Groenen zetten schone lucht op Brusselse agenda

Satellietfoto 25 mei 2005

De Groenen zetten de 'schone lucht' in Brussel op de agenda. Woensdag 25 mei organiseert de Finse europarlementariër Satu Hassi, vice voorzitter van de milieucommissie en oud milieuminister in Finland, een expertmeeting om te kijken hoe de uitstoot van fijnstof beperkt kan worden en de Europese schone luchtnormen bereikt kunnen worden.

Samen met de onderzoekers Peter Gammeltoft en Matti Vainio van de Europese Commissie kijken europarlementariers woensdag 25 mei wat de gezondheids- en milieugevolgen zijn van luchtvervuiling en hoe dit aangepakt kan worden. Ook GroenLinks zet zich in voor schonere lucht. "Ruim de helft van Nederland ligt letterlijk in de rode gevaren zone, zo blijkt ook uit satellietfoto's. Jaarlijks sterven er in ons land 5000 mensen voortijdig als gevolg van vuile lucht. Dus die luchtvervuiling moeten we als de wiedeweerga aanpakken", aldus GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg.

Geen versoepeling norm
Net als in enkele andere lidstaten zit de Nederlandse regering te lang stil en zoekt men naar uitvluchten, bijvoorbeeld door lang in te zetten op versoepeling en uitstel van de Europese milieunormen. Buitenweg: "Versoepeling van normen is wat ons betreft uit den boze. GroenLinks zal zich dan ook verzetten tegen het oprekken van de vervuilingsnormen en er - met de nieuwe grondwet in de hand - op hameren dat hierover niet achter gesloten deuren onderhandeld wordt."

Aanpak andere EU-landen
Lidstaten met een slechte luchtkwaliteit worden al door de Europese Unie verplicht om gericht beleid te voeren, opdat de kwaliteit verbetert. Dat betekent nieuwe maatregelen op nationaal niveau. GroenLinks pleit in Nederland bijvoorbeeld voor een verhoging van de dieselaccijns, verplichte en gesubsidieerde installatie van roetfilters, lagere maximum-snelheden en walstroom voor zeeschepen in de grote havens. Tijdens de expertmeeting vandaag in het Europees Parlement zal ook gekeken worden naar hoe andere EU-lidstaten de luchtvervuiling tegengaan.

Expertmeeting: Clean Air For Europe briefing by the Commission Wednesday 25 May, 13.00-14.30 room 1G2, European Parliament

«