Gemeente Breda

Eén tarievenstelsel voor alle sportaccommodaties in Breda

Bredase tennisverenigingen huren met ingang van het tennisseizoen 2006 hun tennisbanen voor een vast bedrag per seizoen in plaats van een vast bedrag per uur.

Verder vindt het college van burgemeester en wethouders dat een uur sporten voor iedereen evenveel zou moeten kosten. Daarom houdt de gemeente in haar verhuurtarieven van tennisbanen er rekening mee dat tennisbanen gemiddeld door minder personen gebruikt worden dan gymzalen of voetbalvelden. Dat zijn de twee belangrijkste punten waarop het college de nota Tarieven voor de Sport heeft aangepast.

Met de nieuwe regeling heft de gemeente bestaande verschillen in tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties op en ontstaat er één regeling voor de verhuur van alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties in Breda.

In 2004 heeft het college de nota Tarieven voor de Sport vrijgegeven voor inspraak. Tien sportverenigingen hebben schriftelijk gereageerd op de nota. De reacties waren voor een groot deel afkomstig van tennisverenigingen. Naar aanleiding van deze reacties heeft de gemeente uitgebreid gesproken met deze tennisverenigingen en besloten de nota op twee punten aan te passen. Het effect van deze twee wijzigingen is dat de huurbedragen van gemeentelijke tennisbanen voor de tennisverenigingen aanzienlijk zijn verlaagd.

De te verwachten huuropbrengsten voor de gemeente nemen toe. Aan de andere kant stijgen de kosten van de dienstverlening, zoals waterverbruik. Per saldo voert de gemeente de nieuwe regeling in zonder dat dit de gemeente extra geld kost of oplevert.

Het college voorziet in een overgangsperiode van 5 jaar. Verenigingen die te maken krijgen met financiële effecten van de nieuwe regeling, kunnen in 5 jaar naar het nieuwe huurbedrag toegroeien.

De nieuwe regeling voor Tarieven voor de Sport zijn het gevolg van de gemeentelijke herindeling van 1997. Toen werden de gemeenten Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek en Teteringen ingedeeld bij de gemeente Breda. Hierdoor werd duidelijk dat er verschillende tarieven en voorwaarden bij de verhuur van sportaccommodaties bestonden.

Op 7 juni 2005 buigt de commissie Volkshuisvesting Sport en Milieu zich over de nota en op 7 juli 2005 neemt de gemeenteraad een besluit. Als de raad de nieuwe regeling vaststelt, treedt deze per 1 augustus 2005 in werking voor alle contracten die opnieuw afgesloten moeten worden.

Breda 25 mei 2005