Gemeente Ermelo


ontwerp-rekening 2004

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo heeft de ontwerp-rekening 2004 van de gemeente Ermelo aan de gemeenteraad aangeboden. U kunt deze vanaf heden inzien. Zij ligt ter inzage in de bibliotheek van het gemeentehuis.

Een exemplaar van de rekeningsboekwerken is te bestellen bij de afdeling Planning & control (de heer B. van Beek, telefoon 0341-567271).

De kosten bedragen:

Programmarekening 2004 11,--

Productenrealisatie 2004 9,--

Bijlagen Rekening 2004 9,--

U krijgt dan later een acceptgiro toegestuurd voor de kosten.

De Rekening 2004 wordt naar verwachting behandeld in de openbare vergadering van de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken op 19 mei 2005. Wilt u inspreken, dat kan. Meldt u zich dan tenminste 5 minuten voor aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier van de commissie. U krijgt, bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt, tweemaal 3 minuten spreektijd.

De behandeling van de ontwerp-rekening 2004 door de raad zal naar verwachting plaatsvinden in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2005.