Gemeente Ermelo


Tentoonstelling monumentale bomen in ermelo

Afbeelding bij bericht

Het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo staat in de maanden april en mei in het teken van monumentale bomen in Ermelo. Het bomenbestand in Ermelo bestaat uit een groot aantal oude en historisch waardevolle bomen die het behouden waard zijn. De gemeente vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de bomen die het waard zijn om te beschermen. Daarom zijn de meest waardevolle en monumentale bomen in Ermelo door de gemeente geïnventariseerd.

De lijst van monumentale bomen is opgesplitst in 2 delen. Deel 1 betreft het grootste deel van de bebouwde kom van de gemeente en is in concept gereed. Hierop staan gemeentelijke en particuliere bomen.
Deel 2 van de lijst (die nog in voorbereiding is) betreft het buitengebied en enkele instellingsterreinen.
De gemeente kan de lijst van monumentale bomen betrekken bij adviezen over bouw- of kapaanvragen, of andere ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.

In het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo wordt met panelen informatie gegeven over onder andere de criteria, de resultaten van de inventarisatie, het onderhoud en de onderhoudssubsidie aan particulieren. Ook is er in boeken, folders en dergelijke informatie te vinden over bomen in het algemeen. Ook de bomenstichting uit Utrecht presenteert zich met informatiepanelen.

Het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo aan de Burgemeester van Oordtstraat 30 (boven de kringloopwinkel) is geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 10.00 en 12.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op de website: www.nmecentrum-ermelo.nl

Lokatie Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo Trefwoorden Milieu
Hyperlinks www.nmecentrum-ermelo.nl