Gemeente Waterland


Nieuwe stopverboden in de Dorpsstraat: huidig stopverbod vervalt De gemeente heeft besloten om een stopverbod te realiseren op de Dorpsstraat in Ilpendam tegenover de brandweerkazerne (nr. 46 53) (oostzijde) en tevens een stopverbod in te stellen op de westzijde van de Dorpsstraat in Ilpendam tegenover de slager (nrs. 18a 21). Daarnaast is besloten om het nu geldende parkeerverbod aan de gehele westzijde van de Dorpsstraat te laten vervallen zodat men daar kan parkeren. De stopverboden worden gerealiseerd door middel van een gele streep. Door de stopverboden op de bovengenoemde locaties kan de brandweer beter wegrijden bij calamiteiten en wordt het verkeersoverzicht ter hoogte van de slager verbeterd.

Gewichts-en breedtebeperking vervalt
De gemeente heeft besloten om de geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2.10 meter en de geslotenverklaring voor voertuigen met een aslast hoger dan 1 ton per as op de Zonneweg, Gruttostraat, Fuutstraat, Leeuwerikstraat, Kievitstraat, Merelstraat, Lepelaarstraat, Lijsterstraat, Spreeuwenstraat, Meerkoetstraat, Reigerstraat, Kemphaan, Roerdomp, Watersnip, Tureluur, Tormentil, Watermunt en Lepelblad in Ilpendam te laten vervallen. Deze beperkingen vervallen omdat zij in de praktijk nooit handhaafbaar zijn geweest en daarnaast voor bewoners ongewenste situaties kunnen veroorzaken met de moderne (zwaardere) personenautos van tegenwoordig. Bovengenoemde maatregelen zijn genomen in overleg met de Dorpsraad van Ilpendam en de hulpdiensten.

Bezwarenprocedure
Tegen beide verkeersbesluiten kan binnen zes weken, dus tot en met 7 juli 2005, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA, Monnickendam.

Informatie
Voor informatie hierover kunt u op werkdagen (behalve donderdag) van 9.00 tot 16.00 uur contact opnemen met Verkeerszaken, via telefoonnummer 0299-658 632 of via e-mail: r.puggioni@waterland.nl.