Gemeente Maassluis

Sociale Zaken gaat vermogen in het buitenland controleren

De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat controleren of bijstandscliënten vermogen in het buitenland hebben. Vermogensbezit heeft namelijk invloed op het recht op een uitkering of op de hoogte daarvan.

Op dit moment onderzoekt de sociale recherche een aantal dossiers. Hieruit moet blijken of er aanwijzingen zijn dat cliënten mogelijk beschikken over vermogen in het buitenland. Het gaat hierbij niet alleen om geld op een buitenlandse bankrekening, maar ook om het bezit van onroerend goed, land of huizen.

De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) vermoedt dat niet iedereen op de hoogte is van de meldingsplicht van vermogen in het buitenland. Soms erven mensen, al dan niet samen met familieleden, land of een huis. Zij zijn er niet altijd van op de hoogte dat dit moet worden gemeld bij de afdeling. Om die reden heeft SoZaWe een regeling getroffen. Iedereen die zijn vermogen in het buitenland niet heeft opgegeven, kan dit tot 1 september alsnog doen, zonder dat dit leidt tot sancties of strafvervolging. Wel zal de afdeling de uitkering afstemmen op de nieuwe situatie of de uitkering beëindigen als het vermogen te hoog is. Als de sociale recherche na 1 september vermogen in het buitenland vindt dat niet is opgegeven, kan dat leiden tot sancties of strafrechtelijke vervolging.

Bij het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van het Internationale Bureau Fraude (IBF). Dit bureau kan in het buitenland kadasters natrekken en speuren naar land- en huizenbezit. De afdeling heeft in 2005 al tweemaal de hulp ingeroepen van dit bureau. Het IBF adviseert de afdeling ook bij de uitvoering van dit project.

Vermogen in het buitenland kan gemeld worden bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. U kunt ook bellen naar de afdeling, 010 - 5931935 of naar 5931906 van de sociale recherche.