Rabobank Nederland

Opnieuw goed jaar Rabobank Pensioenfonds

25 mei 2005
Voor het Rabobank Pensioenfonds was 2004 een goed jaar. Het fonds boekte een beleggingsresultaat van 9,3%, hetzelfde resultaat als in 2003. De beleggingen in aandelen in Europa behaalden een rendement van 13%, de internationale beleggingen rendeerden bijna 6% in het verslagjaar. De dekkingsgraad was op 31 december 2004 133,4%.

Het pensioenfonds telde eind 2004 81.505 (eind 2003: 80.669) verzekerden. Daarvan waren er 43.845 deelnemer, 8.600 pensioenontvanger en 29.060 oud-deelnemer. In 2004 keerde het fonds ¤ 110,7 miljoen aan pensioenen uit, tegen ¤ 100,3 miljoen in 2003. Het pensioenvermogen liep op tot ¤ 6,8 miljard.

Ultimo 2004 was 50% van de totale beleggingsportefeuille belegd in vastrentende waarden. Wat de aandelen betreft, is in het laatste kwartaal een eindspurt ingezet. De eerste kwartalen waren relatief rustig. Uiteindelijk kwam het rendement uit op 12,5% (in 2003 17%) ten opzichte van de benchmark van 12,2%. De omvang van het aandelenbelang bedroeg met 2,7 miljard euro 41% van het fondsvermogen. Het rendement op de vastgoedportefeuille kwam uit op 11,6% (in 2003 10,0%).

Het jaarverslag van het Rabobank Pensioenfonds 2004 is te vinden op www.rabobankgroep.nl/jaarverslagen