Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
25 mei 2005

Artikelclassificatie als sleutel tot efficiency

Almelo - Installatiebedrijven zien graag grote vorderingen op het gebied van artikelclassificatie en uniforme artikelcodering bij leveranciers om efficiënter te kunnen werken. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van het uitvoerige onderzoek dat Van Es Marketing Services heeft uitgevoerd onder installatiebedrijven in de E- en de W-sector in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn in de Marketingrapporten Installatiebranche E-sector 2005 en W-sector 2005 uiteengezet. Voor toeleverende bedrijven in de branche biedt het rapport een actueel en compleet overzicht van marktontwikkelingen, inkoopgedrag, leveranciers, distributiekanalen en mediagebruik.

Ten opzichte van de onderzoeksresultaten van het jaar 2003 zijn in de E-sector de verschillen tussen kleine en grote installatiebedrijven toegenomen. Kleine ondernemingen (tot vijf medewerkers) zijn zich nadrukkelijker gaan richten op particulieren. In het jaar 2003 realiseerden kleine ondernemingen gemiddeld 48 % van de omzet bij particulieren. Nu behaalt men gemiddeld 53 % van de omzet bij particulieren. De grote ondernemingen (vanaf 20 medewerkers) richten zich juist meer en meer op de zakelijke markt. Het gemiddelde aandeel van de omzet dan men behaalt in de zakelijke markt is bij deze ondernemingen van 73 % naar 86 % gestegen.

In zowel de E- als de W-sector heeft Technische Unie de koppositie als meest (spontaan) genoemde leverancier van installatiemateriaal flink weten te versterken. In de E-sector is het percentage van de respondenten dat Technische Unie als een van de drie belangrijkste leveranciers noemt gestegen van 69 % in 2003 tot 78 % in het jaar 2005. In de W-sector is dit percentage van 57 % naar 63 % gestegen. Het goed functionerende bestelsysteem en de volledigheid bij deze leverancier is een goede klantenbinder en nieuwe klantentrekker.

Artikelclassificatie, normalisatie en goede automatisering zijn thema's die sterk leven onder de installatiebedrijven. Dit blijkt niet alleen uit de leveranciersposities. Ook in het mediagedrag komt dit naar voren. In de E-sector komt bijvoorbeeld het vakblad Mag1010 zomaar uit het niets op de derde plaats binnen op de ranglijst van meest (spontaan genoemd) gelezen vakbladen. NEN (oorspronkelijk geen uitgever) voorziet met Mag1010 duidelijk in de behoefte van de doelgroep op het gebied van normalisatie en aanverwante thema's. Uit het onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan verbeteringen op het gebied van automatisering en nieuwe media bij leveranciers. Ook in het jaar 2003 kwam deze categorie sterk naar voren. Toen betrof het voornamelijk de basis van de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media; zoals een website met het volledige assortiment en product- en prijsinformatie. Het gebruik van nieuwe media toepassingen is nu gemeengoed geworden; de voordelen zijn ontdekt en men is gericht op het optimaal kunnen benutten van de mogelijkheden. Zo wordt een uniforme artikelnummering en artikelclassificatie veelvuldig genoemd. Men wil snel en eenvoudig artikelinformatie kunnen zoeken op synoniemen en kenmerken, sneller kunnen calculeren door integratiemogelijkheden van systemen en bestanden, het aantal handmatige administratieve handelingen terugdringen en makkelijker facturen kunnen controleren. Het digitaliseren van het inkoopproces biedt vele voordelen. Niet alleen voor de klanten, maar zeer zeker ook voor de leveranciers; een goed bestelsysteem dat voldoet aan alle wensen van de klant vormt een zeer sterk klantbindmiddel. Voor installatiebedrijven is de artikelclassificatie met uniforme artikelcodering een belangrijk middel om efficiënt te kunnen werken en veel tijd te besparen op het gebied van inkoop, administratie, calculatie, communicatie en informatievoorziening.

Tevens geven veel installatiebedrijven aan dat er een betere lokale voorraad (op het filiaal) van hardlopende artikelen aangehouden dient te worden. Als gevolg van meer (de-)centrale magazijnen wordt er bij diverse leveranciers beknibbeld op de lokale voorraden.

In de E-sector maakt 82 % van de ondervraagden gebruik van internet voor het bestellen van installatiemateriaal. In de W-sector betreft dit 74 % van de respondenten. Wel dient men hier rekening te houden met het feit dat het onderzoek via internet is uitgevoerd. In de E-sector heeft ruim een kwart van de ondernemingen enige vorm van geautomatiseerd voorraadbeheer (in het jaar 2003 20 %). In de W-sector is dit in de afgelopen twee jaar van 12 % naar 18 % gestegen. Grote ondernemingen lopen voorop bij de implementatie van automatiseringstrajecten en het benutten van de mogelijkheden van nieuwe mediatechnieken.

De verwachtingen ten aanzien van de omzetontwikkeling in zowel de E- als de W-sector voor het lopende jaar zijn verbeterd ten opzichte van het jaar 2003. In de E-sector verwachtte in het jaar 2003 slechts 39 % van de ondervraagden een omzetstijging, voor 2005 verwacht 51 % van de ondernemingen een stijging van de omzet te realiseren. Deze cijfers komen nagenoeg overeen met de verwachtingen van het jaar 2001. In de W-sector is het percentage van de ondernemingen dat het lopende jaar met een stijging van de omzet verwacht af te sluiten ook gestegen van 31 % in het jaar 2003 tot 41 % in het jaar 2005. Ook de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat vertoont een stijgende lijn. Er lijkt weer ruimte te zijn voor voorzichtig optimisme in de installatiebranche.

Aan het onderzoek onder installatiebedrijven hebben 406 ondernemingen deelgenomen. Het onderzoek is middels een internetenquête uitgevoerd. De respondenten staan bij de Kamers van Koophandel ingeschreven onder de SBI- / BIK-codes 4531en 4533. Het onderzoek wordt iedere twee jaar herhaald om trends en ontwikkelingen in de branche inzichtelijk te maken.

Van Es Marketing Services is een gerenommeerd onderzoeksbureau en is gespecialiseerd in brancheonderzoeken op het gebied van inkoopgedrag. Meer informatie over het onderzoek en bestelmogelijkheden vindt u op www.marktdata.nl

E I N D E P E R S B E R I C H T

Meer informatie over dit persbericht is te verkrijgen bij Han van Es. www www.marktdata.nl
@ info@marktdata.nl
T 0546 45 66 62
F 0546 45 67 80


---- --