Gemeente Utrecht

Utrechtse debatten over Europese grondwet

In Utrecht vinden de komende dagen verschillende debatten plaats in het kader van het referendum over de nieuwe Europese grondwet. Vandaag, woensdag 25 mei van 20.00-21.45, organiseert Debatcentrum Tumult in het Louis Hartloopercomplex een debat met de titel "De ontvoering door Europa: referendum Europese Grondwet". Onder leiding van Will Tinnemans (journalist) discussiëren Alfred Pijpers (senior researcher Clingendael), Erik Wesselius (Comité Grondwet Nee), Kathalijne Buitenweg (Europarlementariër Groen Links) en Wim Voermans (hoogleraar Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden). Burgemeester Brouwer-Korf opent de avond.

De Grondwet wordt al maandenlang besproken, maar leeft maar matig bij het grote publiek. En dát terwijl de burgers zich voor het eerst kunnen uitspreken over de EU en haar grondwet. Willen we een grondwet, die, zo zeggen voorstanders, de EU meer van ons maakt? Of wordt het referendum een bijltjesdag voor onze politici? De grondwet biedt kansen op een transparantere EU, waarin het parlement meer te zeggen krijgt, stellen GroenLinks en Voermans. Nee, de burger wordt nog meer buitenspel gezet, stelt Comité Grondwet Nee. Pijpers vindt het allemaal niet zo nieuw, er zijn al veel verdragen waar rechten in zijn vastgelegd. Wie heeft er nu eigenlijk gelijk? Of is die keuze niet zo zwart wit en zal vooral de politieke kleur van het parlement de toekomst van de EU bepalen? Dan worden de Europese verkiezingen eindelijk echt belangrijk.

Referendumwijzer en straatdebatten
Zaterdagmiddag 28 mei worden door de Utrechtse bibliotheek, gemeente Utrecht, provincie Utrecht, debatcentrum Tumult en het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) verschillende activiteiten georganiseerd in de Bibliotheek aan de Oude Gracht en op de Stadhuisbrug, onder de noemer "EUtrecht uw stem telt!"

De hele middag is er gelegenheid om de 'referendumwijzer' in te vullen. In de entree van de bieb staat een aantal computers waar mensen deze stemwijzer kunnen invullen. Daarnaast is Jaap Hoeksma aanwezig met zijn spel Eurocratie: spelenderwijs wordt hiermee de Europese grondwet duidelijk gemaakt. Ook politieke partijen zijn in de bibliotheek aanwezig. Hun motto voor de middag is "Utrecht gaat Europees".

Op de stadhuisbrug staan standjes van politieke partijen, met informatie over het referendum en hun standpunten over de Europese grondwet. Er worden verschillende straatdebatten gehouden met voor- en tegenstanders. Winkelend publiek is natuurlijk van harte welkom om mee te doen aan de discussies.

14.00 uur: Start activiteiten door Nel van Dijk (directeur IPP) en burgemeester Brouwer-Korf

14.30 - 15.00 uur: Max van den Berg (Europarlementariër, PvdA) versus Willem Bos (Comité Grondwet Nee)

15.30 - 16.00 uur: Maarten van Rossem (Universiteit Utrecht) versus Farah Karimi (Tweede Kamerlid, Groen Links)

16.30 - 17.00 uur: Frank Hilterman (Vereniging Nederlandse Gemeenten) versus Jan Rensen (mediajournalist)

Ten slotte vindt de hele dag door het Ministerie van Binnenlandse Zaken promotie plaats voor het referendum in de Utrechtse winkelgebieden.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurscommunicatie, Sari Klatter, 030-286 14 09.