Gemeente Aa en Hunze


Gieten, woensdag 25 mei 2005

Aanplakborden referendum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten om in de dorpen Annen, Gasselternijveen, Gieten en Rolde alsnog aanplakborden te plaatsen.

In eerste instantie bleek er in de aanloop naar het referendum geen belangstelling voor deze borden te bestaan. Nu de datum van 1 juni 2005 dichterbij komt blijkt de behoefte er wel te zijn.

Nu het erop lijkt dat de aanplakborden niet leeg blijven, wil het college ook deze stimulans -om toch deel te nemen aan het referendum- ook daadwerkelijk gebruiken.

Het college hoopt hiermee een verdere bijdrage te leveren aan het welslagen van het referendum op 1 juni 2005.


---

----